V. TeuŞan

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON THE THICKNESS AND PROFILE OF SUPERFICIAL PECTORAL MUSCLE MYOCYTES
OF MEAT TYPE HYBRID COBB-500 SLAUGHTERED AT DIFFERENT AGES

V. Teuşan, Anca Prelipcean (Teuşan), A.A. Prelipcean

Abstract
From 30 chickens belonging to the avian hybrid COBB-500 slaughtered at the age of 35, 42 and 49 days, histological samples were collected from superficial pectoral muscle. Chickens body weight at slaughter was 1406 - 1614 grams, at 35 days was of 2168 to 2296 grams at 42 days and from 2350 to 2378 grams at 49 days. The histological samples collected were processed by paraffin technique stalk, finally resulting in 50 slides that were then studied with a binocular microscope photon MC3 type. We measured the microscopic field using a micrometer device, to determine the large and small diameters of about 500 muscle fibers. Average diameter, the index profile and index format for these muscle cells were determined by calculation. We obtained the following results: at the age of 35 days, the average diameter of the muscle fibers was 28.253 ± 0.59 µ, for males and 24.525 ± 0.53 µ for females. At the age of 42 days the muscle fibers had an average diameter of 34.745 µ, for males and one of 29.335 ± 0.55 µ for females. At the age of 49 days, the average diameter of myocytes in the studied muscle was 37.138 ± 0.74 µ, for males and 32.73 ± 0.75 µ, for females. The appearance of muscle fibers was cylindroids index profile with close values for the two sexes and for age categories (1.296/1 - 1.495/1) (69.77 - 79.72 %). The differences between males and females at all the ages of slaughter, for the average diameter are statistically significant.

Key words: myocytes, profile, superficial pectoral, avian


CERCETĂRI PRIVIND GROSIMEA ŞI PROFILUL MIOCITELOR DIN MUŞCHIUL PECTORAL
SUPERFICIAL, LA HIBRIDUL AVIAR PENTRU CARNE COBB-500, SACRIFICAT LA VÂRSTE DIFERITE

V. Teuşan, Anca Prelipcean (Teuşan), A.A. Prelipcean

Rezumat
De la 30 de pui, aparţinând hibridului aviar COBB-500 sacrificaţi la vârsta de: 35,42 şi 49 de zile, s-au recoltat probe histologice din muşchiul pectoral superficial. Greutatea corporală a puilor în momentul sacrificării a fost de 1406 - 1614 grame, la 35 de zile; de 2168 - 2296 grame, la 42 de zile şi de 2350 - 2378 grame, la 49 de zile. Probele histologice recoltate au fost procesate prin secţionare la parafină, obţinându-se în final 50 de lame preparat, care au fost apoi studiate la un microscop fotonic binocular de tip MC3. Au fost măsurate, cu ajutorul unui dispozitiv micrometric, diametrele mari şi mici a circa 500 de fibre musculare. Prin calcule s-a determinat diametrul mediu, indicele profilului şi indicele formatului pentru aceste celule musculare. S-au obţinut următoarele rezultate: la vârsta de 35 de zile diametrul mediu al fibrelor musculare a fost de 28,253 ± 0,59 µ, la masculi şi de 24,525 ± 0,53 µ, la femele. La vârsta de 42 de zile, fibrele musculare au avut un diametru mediu de 34,745 µ, la masculi şi unul de 29,335 ± 0,55 µ, la femele. La vârsta de 49 de zile, diametrul mediu al miocitelor din muşchiul studiat a fost de 37,138 ± 0,74 µ, la masculi şi de 32,73 ± 0,75 µ, la femele. Aspectul acestor fibre musculare a fost cilindroid, indicele profilului având valori apropiate la cele două sexe şi la cele trei categorii de vârstă (1,296/11-1,495/1)(69,77-79,72%). Diferenţele dintre masculi şi femele, la toate cele trei vârste de sacrificare, pentru diametrul mediu, sunt foarte semnificative statistic.

Cuvinte cheie: miocite, profil, pectoral superficial, aviar