V. Maciuc

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCHES REGARDING MILK PROCESSING IN QUALITY CONDITION IN A DAIRY FARM IN ROUMANIA EAST AREA

V. Maciuc

Abstract
The European Commission approved the Romanian request for extension of the transitional period to achieve the EU requirements on quality of cow raw milk until 31 December 2013. Hence, the need to see how milk is processed in dairy farms and areas of Romania. The study was conducted on 250 cattle heads, which was followed animal origin, quantitative and qualitative indicators of milk production. Average performance of production was 8439.87 kg milk, with a range of 6650-10556 kg milk, 3.84% fat and 3.31% protein respectively. Temperature of the milk at delivery was 3.950C with a range between 3-40C and the density of 1.0287g/cm3. In terms of physical-chemical characteristics of milk produced on the dairy farm studied, the values are within normal limits. Evolution of somatic cell count is different depending on the season, higher values in spring-summer 247170-337500/ml and less than autumn-winter 223400-195570?ml but not exceeding a maximum accepted at 400000?ml. Corresponding values of the total number of germs in milk (TNG) were 183400-137607/ml autumn-winter and spring-summer 178730-247300/ml. Because the farm is in the process of modernization, with large investments in the technological process, we believe that it will fulfil all EU standards for milk quality.

Key words: farm, cattle, production, milk, quality indicators


CERCETĂRI PRIVIND VALORIFICAREA LAPTELUI ÎN CONDIŢII DE CALITATE LA O EXPLOATAŢIE DE BOVINE DIN ZONA DE EST A ŢĂRII

V. Maciuc

Rezumat
Comisia Europeană a aprobat solicitarea României de prelungire, până la 31 decembrie 2013, a perioadei de tranziţie pentru atingerea cerinţelor comunitare privind calitatea laptelui crud de vacă. De aici, necesitatea de a vedea cum se valorifică producţia de lapte în exploataţiile şi zonele din România. Studiul s-a efectuat pe 250 capete vaci la care s-a urmărit originea animalelor, indicatorii cantitativi şi calitativi ai producţiei de lapte. Performanţele medii de producţie, au fost de 8439.87 kg lapte, cu limite între 6650-10556 kg lapte, 3,84% grăsime respectiv 3,31% proteină. Temperatura laptelui la livrare a fost de 3,950C cu limite între 3-40C iar densitatea de 1,0287g/cm3. Din punct de vedere a însuşirilor fizico-chimice ale laptelui obţinut în exploataţia luată în studiu, au valori ce se încadrează în limitele normale. Evoluţia numărului de celule somatice este diferită în funcţie de anotimp, mai mare primăvara-vara cu valori de 247170-337500/ml şi mai mic toamna-iarna 223400-195570/ml dar care nu depăşesc limita maximă admisă la nivel comunitar de 400000/ml. Corespunzător, la numarul total de germeni din lapte (NTG) valori au fost de 183400-137607/ml toamna-iarna şi 178730-247300/ml primăvara-vara. Întrucât exploataţia este într-un proces de modernizare, cu investiţii mari în fluxul tehnologic avem convingerea că va îndeplinii toate standardele comunitare în ce priveşte calitatea laptelui.

Cuvinte cheie: exploataţie, bovine, producţie, lapte, indicatori de calitate