V. Cristea

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE USE OF PHYTOBIOTICS IN AQUACULTURE

V. Cristea, Alina Antache, Iulia Grecu, Angela Docan, Lorena Dediu, Mirela (Creţu) Mocanu

Abstract
The purpose of this paper was to summarize and evaluate current knowledge of phytobiotics use and action in fish culture, and their potential to be applied further in aquaculture production, because, in recent years, the fish consumption increased and total world production of fish has decreased. The main cause of the decrease fish production is the occurrence of diseases caused by different pathogens. The need for enhanced disease resistance, feed efficiency, and growth performance of cultured organisms is substantial for various sectors of this industry. It is preferable that, in the case of commercial aquaculture, the costs production to be reduced. Because the cost of antibiotics used for prevention and treatment of disease, and hormones used for growth performance is high, and from the desire to search for new options, several studies have been carried out to test new compounds, from which the aquaculture industry has developed the concept of "functional additives". This category includes also phytobiotics. Thus, it was proved that their use in fish diet led to improvement of the innate immune system for infection with various bacteria (Aeromonas hydrophila in particular) in different species of fish. In conclusion are needed further studies to find out the effective use of various phytobiotics with special reference to the timing, dosage, and method of administration.

Key words: phytobiotics, aquaculture, innate immunity, Aeromonas hydrophila, growth performance


UTILIZAREA FITOBIOTICELOR ÎN ACVACULTURĂ

V. Cristea, Alina Antache, Iulia Grecu, Angela Docan, Lorena Dediu, Mirela (Creţu) Mocanu

Rezumat
Scopul acestei lucrări a fost de a sumariza şi evalua cunoştinţele actuale ale utilizării şi acţiunii fitobioticelor în cultura peştilor, şi potenţialul lor de a fi aplicate în continuare în producţia acvaculturii, deoarece, în ultimii ani, consumul de peşte a crescut iar producţia mondială totală de peşte a scăzut. Scăderea producţiei de peşte se datorează apariţiei bolilor provocate de diferiţi agenţi patogeni. Nevoia îmbunătăţirii rezistenţei la boli, eficienţei hrănirii şi performanţei de creştere a organismelor de cultură este substanţială pentru diverse sectoare ale acestei industrii. Este de preferat ca în cazul acvaculturii comerciale costurile de producţie să fie reduse. Deoarece costul medicamentelor folosite pentru prevenirea şi tratarea bolilor, cât şi a hormonilor utilizaţi pentru performanţa creşterii, este ridicat, şi din dorinţa de a căuta noi opţiuni, au fost efectuate mai multe studii pentru a testa noi compuşi, din acest motiv industria acvaculturii a dezvoltat un nou concept, acela de "aditivi funcţionali". Această categorie include şi fitobioticele. Astfel, s-a dovedit faptul că utilizarea acestora în dieta peştilor a dus la îmbunătăţirea sistemului imun înnăscut în cazul infectării cu diferite bacterii (în special cu Aeromonas hydrophila) la diferite specii. În concluzie sunt necesare studii suplimentare pentru a determina utilizarea efectivă a diferitelor fitobiotice cu referiri speciale la perioada de distribuţie, metodele dozare şi administrare.

Cuvinte cheie: fitobiotice, acvacultură, imunitate înnăscută, Aeromonas hydrophila, performanţa creşterii