Tuti Widjastuti

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


UTILIZING OF BANANA PEEL (Musa sapientum) IN THE RATION AND ITS INFLUENCE ON FINAL BODY WEIGHT, PERCENTAGE OF CARCASS AND ABDOMINAL FAT ON BROILERS UNDER HEAT STRESS CONDITION

Tuti Widjastuti, Elvia Hernawan

Abstract
Heat stress is the mayor problem, adversely affecting feed intake, body weight, and growth and carcass characteristics and is also the principal cause of mortality and economic losses in tropical environments. Heat stress not only reduces feed intake but also impairs the digestibility of the diet. The digestibility of amino acids decreased in broiler exposed to high environmental temperatures. Heat stress led to a decreased digestibility of protein, fat and starch. The use of other nutrients such as banana pells has been proved beneficial in alleviating the adverse effects of heat stress. The presence of mineral (Ca 0.36%, P 0.10%), vitamin (vitamin A 5.1%, 20% vitamin C, vitamin B, 2,6%) and protein content (10.09%) is high enough. As waste, the potential of banana peel can be use as alternative feed ingredient for broiler. The research was conducted to determine the use of banana peels in rations to reduce heat stress in broiler chickens. The research involved 100 broiler chickens by using a Completely Randomized Design. The temperature between 28-350C. Treatments were ration without Bananas peel meal (R0) and 3 rations which contained Banana peel at different levels which were R1 (10 percent), R2 (20 percent), and R3 (30 percent), each treatment was repeated 5 times, reared up to 6 weeks of age. Observed variable were final body weight, percentage of carcass and abdominal fat percentage. The giving of banana peel in rations was started when the chicken age was 3 weeks. The results showed that the use of a banana peel in the ration up to the level of 20 percent had no effect on final body weight (R0 = 1290.40 grams, R1 = 1117.8 grams, R2 = 1265.2 grams), percentage of carcass (R0 = 71.40 percent, R1 =65.80 percent, R2 = 66.16 percent) and abdominal fat percentage (R0 = 2.72 percent, R1=1.78 percent, R2 = 1.97 percent, R3 = 0.92 percent), but the use of 30 percent of banana peel significantly decreased the final body weight (1038.4 g), percentage of carcass (60.72%) and abdominal fat percentage (0.9%). The conclusion is, that the use banana peel to the level of 20 percent in the ration on broiler suffering from heat stress can still support the good results in the final broiler weight, percentage of carcass and percentage of abdominal fat within normal limits.

Key words: banana peels, final weight, percentage of carcass, abdominal fat percentage, heat stress


UTILIZAREA COJII DE BANANĂ (MUSA SAPIENTUM) ÎN RAŢIA DE HRANĂ ŞI INFLUENŢA ACESTEIA ASUPRA GREUTĂŢII VII FINALE, A GREUTĂŢII CARCASEI ŞI ASUPRA GRĂSIMII ABDOMINALE LA PUII DE CARNE CRESCUŢI ÎN CONDIŢII DE STRES TERMIC

Tuti Widjastuti, Elvia Hernawan

Rezumat
Temperatura mare sau căldura reprezintă o problemă principală la puii de carne, afectând negativ consumul de hrană, greutatea corporală, eficienţa economică şi caracteristicile carcasei şi este, de asemenea, şi principala cauză de mortalitate şi pierderi economice în zonele tropicale. Temperaturile prea mari nu doar reduc consumul de hrană, ci afectează şi digestibilitatea hranei ingerate. Digestibilitatea redusă a hranei a determinat un nivel scăzut al aminoacizilor din carnea obţinută de la animalele crescute în medii cu temperaturi mari. Stresul termic au determinat şi un nivel scăzut digestibilităţii al proteinelor, grăsimilor şi amidonului din nutreţuri. Utilizarea în hrană de alţi nutrienţi, cum ar fi coaja de banană, s-au dovedit benefice în atenuarea efectelor negative ale stresului termic, datorită faptului că acestea au un conţinut mai mare de minerale (Ca 0,36%, P 0,10%), vitamine (vitamina A 5,1%, vitamina C 20%, vitamina B, 2,6%) şi de proteine (10,09%). Studiile efectuate indică faptul că deşeurile reprezentate de cojile de banană pot fi utilizat ca ingrediente alternative utilizate în hrana animalelor puilor broiler. Cercetarea a fost efectuată pentru a evalua efectul utilizării cojilor de banane în hrană pentru a reduce stresul termic la pui. Materialul biologic a fost reprezentat de 100 de pui de carne supuşi unui protocol experimental complet randomizat. Temperatura de lucru a fost între 28-350C. Tratamentele aplicate au fost constituite din reţete fără coajă de banană (R0) şi 3 reţete care aveau în conţinut coajă de banană în diferite concentraţii, respectiv R1 (10 %), R2 (20 %) şi R3 (30 %); fiecare tratament a fost repetat de 5 ori, iar la finalul experimentului puii aveau vârsta de 6 săptămâni. Variabilele urmărite au fost reprezentate de greutate corporală finală, randamentul la sacrificare şi procentul de grăsime abdominală. Administrarea cojii de banană în hrană a început de la vârsta păsărilor de 3 săptămâni. Rezultatele obţinute au arătat că utilizarea cojilor de banană în reţete până la un nivelul de 20% nu a avut nici un efect semnificativ asupra greutăţii corporale finale (R0 = 1290,40 de grame, R1 = 1117,8 de grame, R2 = 1265,2 grame), asupra randamentului la sacrificare (R0=71,40 %, R1=65,80%, R2=66,16 %) şi asupra procentului de grăsime abdominală (R0=2,72 %, R1=1.78 %, R2=1,97 %, R3=0,92%), dar utilizarea reţetelor cu un conţinut de 30 % coajă de banană a scăzut semnificativ greutatea finală (1038,4 g), randamentul la sacrificare (60,72%) şi procentul de grăsime abdominală (0,9%). Concluzia studiului efectuat este că utilizarea cojii de banane până la un nivel de 20 % în reţetele administrate puilor broiler care suferă de stres termic poate sprijini obţinerea unor rezultate bune în ceea ce priveşte greutatea vie finală, randamentul la sacrificare şi procentul de grăsime abdominală în limite normale.

Cuvinte cheie: coji de banană, greutate vie, randament la sacrificare, grăsime abdominală, stres termic