Tatiana Boclaci

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


SOME PECULIARITIES OF FORAGE CROPS WITH FUND OF VIERMICOMPOST AND MINERAL FERTILIZER

Tatiana Boclaci, Larisa Cremeneac

Abstract
The purpose of the research was the appreciation of the viermicompost quality. This material was obtained as a result of bioconversion of organically wastes (obtained from cattle) by worm cultivation, using worm culture (especially the Red Hybrid of California. The bioconversion process of organic wastes is implemented in the Experimental Section of the Scientific and Practical Institute of Biotechnologies in Animal Husbandry and Veterinary Medicine. As a result of the studies to effect in several states, including the Republic of Moldova, it has been stated that the viermicompost has a positive influence on the productivity of cultures, diminishing the period of culture growing, increases their resistance to in favourable climacterically conditions and to frequent phitotechnically maligns. In the agricultural production obtained as a result of cultivating on viermicompost. What s more the viermicompost has influenced positively the quality of the alfalfa, maize and fodder beet, in which the azoth compounds quantity has diminished by 1,32 - 2,66; 3,47 - 3,76 and 1,10 - 1,14 times, in comparison with cultures cultivate ted with the help of mineral fertilizer. So, the agricultural and ecological importance of the viermicompost consists in improving the quality of agricultural production.

Key words: viermicompost, mineral fertilizer, azoth compound, maize, fodder beet, alfalfa


UNELE PARTICULARITĂŢI ALE CULTURILOR FURAJERE CULTIVATE CU FOND DE VIERMICOMPOST ŞI FERTILIZANT MINERAL

Tatiana Boclaci, Larisa Cremeneac

Rezumat
Scopul cercetărilor a constat în aprecierea calităţii viermicompostului şi culturilor furajere. Acest material a fost obţinut ca urmare a bioconversiei deşeurilor organice (obţinute de la bovine), prin aplicarea viermiculturii, folosind rîmele (în special Hibridul roşu din California). Tehnologia bioconversiei deşeurilor organice este implementată în Staţiunea Experimentală a Institutului ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. Ca urmare a studiilor efectuate în mai multe state inclusiv şi în Republica Moldova, s-a constatat că viermicompostul manifestă o influenţă pozitivă asupra productivităţii culturilor agricole, reducînd termenul de dezvoltare şi creştere, sporind rezistenţa lor la condiţiile climatice nefavorabile şi la maladiile fitotehnice ale producţiei agricole, obţinute prin cultivarea ei cu fond de viermicompost. Viermicompostul a influenţat pozitiv asupra calităţii culturilor furajere: lucerna, porumb şi sfecla furajeră în care cantitatea de nitrocompuşi a diminuat de 1,32 - 2,66; 3,47 - 3,76 şi 1,10 - 1,14 ori, în comparaţie cu culturile cultivate cu fond de fertilizant mineral. Deci, importanţa agroecologică a viermicompostului constă în îmbunătăţirea calităţii şi sporirea recoltei culturilor agricole.

Cuvinte cheie: viermicompost, fertilizant mineral, culturi furagere, porumb, sfeclă furajeră, lucernă, nitrocompuşi