Sirajuddin Abdullah

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


BIOCONVERSION OF CORN STRAW AND SORGHUM STRAW WITH PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM AND ITS EFFECTS TOWARDS LOCAL SHEEP CARCASS WEIGHT AND THE CARCASS PERCENTAGE

Sirajuddin Abdullah

Abstract
Bioconversion of corn straw and sorghum straw by using Phanerochaete chrysosporium fungus was done to improve the nutrition quality as well as the influence of corn straw and sorghum straw towards the changes of fiber components, the quality of nutrition, rumen ecosystem, and the performance of local sheep. This research was done in two trials, which were the laboratory and in field trial, using Randomized Block Design (RBD) 2 X 4 factorial with three replications. The first factor was the types of straw (corn straw and sorghum straw), the second factor was the dosage of Phanerochaete chrysosporium fungus inoculums (0% v/w (Pc0), 2% v/w (Pc1), 4% v/w (Pc2) and 6% v/w (Pc3). If there was significance, then it was continued with Real Honest Difference Test. The use of inoculums of Phanerochaete chrysosporium fungus in real could improved the carcass weight (11,30%), and the non-carcass weight component (3,82%), carcass percentage (5,71%) but in real decreased the non carcass component (1,60%) in local sheep. There was no interaction between the types of straw with the dosage of Phanerochaete chrysosporium fungusinoculum towards the carcass weight, carcass percentage, the non carcass components weight and the percentage as well as the weight of local sheep carcass. Based on the effect of fermentation of Phanerochaete chrysosporium fungus, 6% v/w (Pc3) dosage was better as the inoculums of corn straw and sorghum straw, which were able to improved the quality of straw as feed because have enough nutrition as ration replacement for local sheep. In addition, the value of digestibility of fiber and corn straw nutrition components was better than sorghum straw after fermentation using Phanerochaete chrysosporium fungus, and bioconversion straw was better compared to the non bioconversion, as well as able to give a better response towards the weight and carcass percentage of local sheep.

Key words: straw, Phanerocaete chrysosporium, carcass, local sheep


BIOCONVERSIA COCENILOR DE PORUMB ŞI DE SORG CU PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM ŞI EFECTELE SALE ASUPRA GREUTĂŢII CARCASEI ŞI RANDAMENTULUI LA SACRIFICARE LA POPULAŢIILE LOCALE DE OVINE

Sirajuddin Abdullah

Rezumat
Bioconversia cocenilor de porumb şi sorg prin utilizarea fungilor Phanerochaete chrysosporium se realizează pentru a îmbunătăţi valoarea nutritivă a acestor materii prime, în scopul modificării tipului de fibre alimentare, a calităţii nutriţiei, a ecosistemului ruminal şi a performanţelor la rasele locale de ovine. Cercetările au cuprins două experimente, unul în laborator, unul în câmp, prin utilizarea unui protocol în blocuri aleatorii, 2 X 4 factorial cu trei repetiţii. Primul factor a fost constituit din tipul de coceni (porumb sau sorg) iar al doilea a fost reprezentat de dozajul de inoculare al Phanerochaete chrysosporium (0% v/w (Pc0), 2% v/w (Pc1), 4% v/w (Pc2) şi 6% v/w (Pc3). În cazul unor rezultate semnificative, acestea au fost interpretate prin testul Real Honest Difference Test. Utilizarea unei inoculări cu Phanerochaete chrysosporium determină îmbunătăţiri ale greutăţii carcasei (+11,30%) şi ale componentelor ce nu ţin de carcasă (3.82%), ale randamentului la sacrificare (+5,71%) dar a cauzat şi scăderi în greutatea altor porţiuni după sacrificare (-1,60%), la ovinele locale. A existat o interrelaţie între tipul de coceni folosiţi şi dozajul Phanerochaete chrysosporium, cu consecinţe asupra greutăţii carcasei, randamentului la sacrificare şi ale altor componente neincluse în carcasă. Pe baza efectului fermentativ al Phanerochaete chrysosporium la doza de 6% v/w (Pc3), s-au realizat îmbunătăţiri ale calităţii cocenilor inoculaţi, aceştia putând fi utilizaţi în raţia de bază destinată ovinelor. În plus, valoarea digestibilităţii celulozei şi a altor nutrienţi a fost mai bună în cocenii de porumb, decât în cei de sorg, după fermentaţia cu Phanerochaete chrysosporium, respectiv bioconversia a dat rezultate mai bune decât în cazul neutilizării ei, traduse prin valori superioare ale greutăţii carcasei şi randamentului la sacrificare, în cazul ovinelor locale.

Cuvinte cheie: coceni, Phanerocaete chrysosporium, carcasă, ovine locale