Roxana Zaharia

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF THE FATTENING SYSTEM ON GROWTH RATE AND DRESSING PERCENTAGE
OF THE TURCANA LAMBS BRED IN MONTAIN AREA IN THE NORTH-EAST OF ROMANIA

Roxana Zaharia, C. Pascal, N. Zaharia, Roxana Lazăr, Szidónia Salamon

Abstract
The purpose of this paper was to demonstrate the influence of growth system on the growth rate and dressing percentage of the lamb reared in Bucovina. Growing systems covered by the study are: the traditional and semi-intensive. To conduct research was purchase a total of 20 lambs weaned from Turcana breed, which were divided into two groups (about 10 lambs in each group). A lot was reared in a traditional mountain system in the shepherd of Bucovina, and the other group was subjected to semi-intensive fattening. Traditional growth is widespread in Romania, being the least expensive and easily applied by farmers, but with reduced efficiency for the production of meat. In comparison, semi-intensive system involve minimal cost with maintenance of the animals and feed preparation, but that can offer a average daily gain increases by two times higher than in the same period of time. Dynamics of average daily gain showed significant differences between the groups studied, the statistical differences are justified by the values obtained monthly and on the total period of 152 g for the lot reared semi-intensive and 59.3 g for the lot reared traditional. After slaughter were no statistical differences observed between average carcass weights with organs, but after removal the organs obtained from traditional growth carcasses were about 35% smaller leading to a distinctly significant statistical difference between groups. Selling cutting yield of 47% resulting from the slaughter lambs reared semi-intensively, is a good rate considering that Turcana breed is not specialized for meat production, and for lambs reared traditionally was registered a lower value (43%).

Key words: Turcana, growth rate, dressing percentage, Bucovina


INFLUENŢA TEHNOLOGIILOR DE ÎNGRĂŞARE ASUPRA INTENSITĂŢII DE CREŞTERE ŞI A RANDAMENTULUI DE ABATOR LA TINERETUL OVIN DE RASĂ ŢURCANĂ CRESCUT ÎN BAZINUL MONTAN DIN NORD-ESTUL ROMÂNEI

Roxana Zaharia, C. Pascal, N. Zaharia, Roxana Lazăr, Szidónia Salamon

Rezumat
Scopul acestei lucrări este de a evidenţia influenţa sistemului de creştere asupra vitezei de creştere şi a randamentului de abator a mieilor crescuţi în arealul Bucovinei. Sistemele de creştere care fac obiectul studiului sunt: sistemul de creştere tradiţional şi cel semi-intensiv. Pentru desfăşurarea cercetărilor au fost achiziţionaţi un număr de 20 de miei înţărcaţi, de rasă Ţurcană, ce au fost repartizaţi în două loturi (câte 10 miei în fiecare lot). Un lot a fost crescut în sistem tradiţional la o stână de munte din zona Bucovinei, iar celălalt lot a fost supus îngrăşării în sistem semi-intensiv.Creşterea tradiţională este utilizat la scară largă în România, fiind puţin costisitoare şi uşor de aplicat de către fermieri. În comparaţie, sistemul de creştere semi-intensiv implică cheltuieli reduse atât cu întreţinerea animalelor, cât şi cu pregătirea bazei furajere dar care poate oferi sporuri medii zilnice de două ori mai mari în aceeaşi perioadă de timp. Dinamica sporului mediu zilnic a evidenţiat diferenţe foarte semnificative între loturile studiate, diferenţe statistice justificate şi de valorile obţinute lunar cât şi de cele de pe total perioadă de 152 g pentru lotul crescut semiintensiv şi 59,3 g la lotul exploatat tradiţional. În urma sacrificării animalelor nu s-au observat diferenţe statistice între greutăţile medii ale carcaselor cu organe, însă după îndepărtarea organelor carcasele obţinute în urma creşterii tradiţionale au fost cu aproximativ 35% mai mici ceea ce a determinat şi o diferenţă statistică distinct semnificativă între loturi. Randamentul comercial de 47% rezultat în urma sacrificării indivizilor crescuţi semiintensiv este unul bun ţinând cont că ovinele de rasă Ţurcană nu sunt specializate pentru producţia de carne, o valoare uşor mai redusă (43%) a fost înregistrată pentru mieii crescuţi tradiţional.

Cuvinte cheie: rasa Ţurcană, viteza de creştere, randamentul de abator, Bucovina