R.M. Radu-Rusu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


NUTRITIONAL PECULIARITIES OF THE HEN EGGS PRODUCED WITHIN IMPROVED CAGES OR FREE RANGE ALTERNATIVE SYSTEMS

R.M. Radu-Rusu, M.G. Usturoi, Cristina Gabriela Radu-Rusu, I. Vacaru-Opriş

Abstract
Since the E.U. regulations on poultry welfare enforced egg producers to migrate from conventional husbandry systems toward the alternative ones, it was interesting to investigate certain chemical and nutritional parameters of the hen eggs produced in the new conditions. 500 Lohmann Brown hens, aged 21 weeks, were randomly allotted 250 in each of the two groups coded IC (improved cages system) and FR (free range system) and fed the same diet. The housing version became the experimental factor which differentiated the populations (800 cm2/hen in IC group, isolated hall and 9 hens/m2 in FR + access to an outer paddock). 100 eggs/group were collected, yolks and albumens separated for sampling then re-mixed to assess whole egg traits. Standardized methods were used to analyze chemical composition, caloricity and cholesterol content, then ANOVA single factor served for statistical analysis. Yolk water content was almost similar for both groups, 56.92% vs. 57.01% (IC vs. FR). Main organic compounds of yolk were higher in the eggs laid by IC hens (proteins-13.44%, lipids 25.42%) compared to FR eggs (proteins-13.28%, lipids-25.39%). Therefore, caloricity was slightly lower in free-range originated yolks (330.18 kcal vs. 330.82 kcal per 100 g yolk), as well as the cholesterol level (lower in FR-918.66 mg/100g and slightly higher in IC-921.97 mg/100 g). Per whole edible egg of 60 g, caloricity was somehow identical in groups (between 105 and 106 Kcal) and cholesterol content reached 215.72 mg in IC eggs and 213.16 mg in FR eggs.

Key words: eggs, improved cages, free range, chemical composition, cholesterol


PARTICULARITĂŢI NUTRITIVE ALE OUĂLOR DE GĂINĂ PRODUSE ÎN SISTEME ALTERNATIVE DE TIP CUŞTI ÎMBUNĂTĂŢITE SAU FREE-RANGE

R.M. Radu-Rusu, M.G. Usturoi, Cristina Gabriela Radu-Rusu, I. Vacaru-Opriş

Rezumat
Din moment ce legislaţia U.E. în domeniul bunăstării păsărilor a obligat producătorii de ouă să renunţe la sistemul convenţional de creştere şi să se orienteze către cele alternative, a fost provocator de studiat unii parametri chimici şi nutriţionali ai ouălor de găină produse în noile condiţii. 500 găini Lohman Brown, în vârstă de 21 săptămâni, au fost alocate randomizat, câte 250 capete, în două loturi de experienţă, denumite IC (cuşti îmbunătăţite) şi FR (free range), fiind hrănite cu acelaşi tip de nutreţ combinat. Varianta de cazare utilizată s-a constituit astfel în factorul experimental care a diferenţiat cele două populaţii (800 cm2/găină în lotul IC, hală izolată şi 9 găini/m2 în lotul FR+acces în padoc exterior). Câte 100 ouă/lot au fost colectate, gălbenuşurile şi albuşurile separate pentru prelevare de probe şi apoi mixate pentru a investiga proprietăţile melanjului. Au fost utilizate metode standard de analiză a compoziţiei chimice, caloricităţii şi conţinutului în colesterol, iar metoda ANOVA unifactorial a servit pentru analiza statistică. Conţinutul de apă din gălbenuş a fost aproape identic în ambele loturi, 56,92%-IC vs. 57.01%-FR. Principalii compuşi organici ai gălbenuşului au prezentat valori mai mari în ouăle din lotul IC (proteine-13,44%, grăsimi-25,42%) comparativ cu cele din lotul FR (proteine-13,28%, grăsimi-25,39%). Caloricitatea a fost uşor redusă în gălbenuşurile provenite din sistemul free-range (330.18 kcal vs. 330.82 kcal per 100 g), precum şi nivelul colesterolului (FR-918.66 mg/100g şi IC-921,97 mg/100 g). Pentru un ou întreg de 60 g, caloricitatea a fost situată între 105 şi 106 Kcal iar colesterolul a atins valori de 215,72 mg în ouăle din grupul IC şi 213,16 mg în cele provenite din grupul FR.

Cuvinte cheie: ouă, cuşti îmbunătăţite, free range, compoziţie chimică, colesterol