P.T. Nagy

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY REGARDING SOME MORPHOLOGIC CHARACTERS AT STALLIONS BELONGING TO ROMANIAN SPORT HORSE BREED

P.T. Nagy, M.G. Doliş

Abstract
Forming of Romanian Sport Horse started from 1962, first at Sâmbăta de Jos Stud, and from 1970 at Jegălia Stud. From the beginning up to present to increase the energetic capacity, respectively of the performances regarding sport competitions, breed is subjected to a complex and continuous improving process through specific breeding works. The current study was conducted on a number of 16 stallions belonged to Romanian Sport Horse breed, with the age between 4.5 and 18 years, state (Jegălia Stud) and private owned. All the stallions were subjected to qualification and classification actions, for including into "National Stud", respectively breeding stallions category. Characters which were studied are: waist, thoracic perimeter and shinbone perimeter, corporal dimensions which are taken into account in classification works. For a good appreciation of those morphological characters were calculated the afferent corporal indexes, respectively: dactyl-thoracic index, bone index and massive index. Statistical processing of the data obtained after the done measurements show that for the studied characters of the studied stallions result the following mean values: 1165.84 ± 1.82 cm (V% = 2.00) for waist, 188.31 ± 1.94 cm (V% = 2.95) for thoracic perimeter and 21.47 ± 0.66 cm (V% = 1.31) for shinbone perimeter. Regarding the studied corporal indexes was obtained the following average values: 113.55 ± 1.51% (V% = 0.85) for massive index, 11.40 ± 0.48% (V% = 0.35) for dactyl-thoracic index and 2.50 ± 0.51% (V% = 0.37) for bone index. For all the studied characters the results enlightened that the studied stallions re presenting as a homogenous batch, aspect very important for selection and breeding works, respectively for consolidation of breed characters.

Key words: horse, sport, stallions, dimensions, Jegălia


STUDIU PRIVIND UNELE CARACTERE MORFOLOGICE LA ARMĂSARII DIN RASA CALUL DE SPORT ROMÂNESC

P.T. Nagy, M.G. Doliş

Rezumat
Formarea Calului de sport românesc a început să se contureze încă din anul 1962, mai întâi la herghelia de la Sâmbăta de Jos, iar din anul 1970, la herghelia Jegălia. De la formare şi până în prezent, în vederea creşterii capacităţii energetice, respectiv a performanţelor privind competiţiile sportive, rasa este supusă unui proces complex şi continuu de perfecţionare, bazat pe lucrări specifice de ameliorare. Acest studiu au fost efectuat pe un număr de 16 de armăsari din rasa Cal de sport românesc, cu vârsta cuprinsă între 4,5 şi 18 ani, proprietate de stat (Herghelia Jegălia) şi privată. Toţi armăsarii luaţi în studiu au fost supuşi acţiunilor de calificare şi clasare, în vederea includerii în "Herghelia Naţională", respectiv în categoriile armăsari pepinieri sau armăsari de montă publică. Caracterele care au făcut obiectul studiului sunt: talia, perimetrul toracic şi perimetrul fluierului, dimensiuni corporale care sunt luate în considerare şi în lucrările de bonitare. Pentru o mai bună apreciere a acestor caractere morfologice s-au calculat şi indicii corporali aferenţi, respectiv: indicele dactilo - toracic, indicele osaturii şi indicele masivităţii. Prelucrarea statistică a datelor, obţinute în urma efectuării măsurătorilor, au arătat că, pentru caracterele studiate la populaţia de armăsari luaţi în studiu au rezultat următoarele valori medii: 165,84 ± 1,82 cm (V% = 2,00) pentru talie, 188,31 ± 1,94 cm (V% = 2,95) pentru perimetrul toracic şi 21,47 ± 0,66 cm (V% = 1,31) pentru perimetrul fluierului. În privinţa indicilor corporali studiaţi, s-au obţinut următoarele valori medii: 113,55 ± 1,51% (V% = 0,85) pentru indicele masivităţii, 11,40 ± 0,48% (V% = 0,35) pentru indicele dactilo - toracic şi 12,50 ± 0.51% (V% = 0,37) pentru indicele osaturii. Pentru toate caracterele studiate, rezultatele au arătat că armăsarii analizaţi se prezintă ca un grup omogen, aspect deosebit de important pentru lucrările de selecţie şi ameliorare, respectiv pentru consolidarea caracterelor de rasă.

Cuvinte cheie: cal, sport, armăsar, dimensiuni, Jegălia