Nikolova Nedeljka

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE EFFECT OF HENS AGE AND WEIGHT CLASSES ON THE INTERNAL COMPOSITION OF EGGS

Nikolova Nedeljka, Kostadinov Tosho, Nastova Rodne

Abstract
In this study there were tested the effect of hen's age and egg weight classes on internal composition of eggs (mass and chemical composition of albumen and yolk). As test material we used eggs from two groups of Isa Brown hybrid hens, younger layers to 45 weeks and older layers with more than 45 weeks of age. Equal number of eggs were collected from five weight classes of eggs (C, B, A, S and SS), which whom were examined the mass of albumen and yolk in separate classes of eggs and percentage content of individual parameters for determining chemical composition of albumen and yolk in both age groups. Obtained results were statistically processed by applying different models of Least Squares Means Harvey (1990). The influence of hen's age on the mass and the chemical composition of albumen and yolk and was not statistically significant in any of their parameters. Although, younger hens had average lower mass of yolk (16.72 g) and consequently lower values of its chemical composition unlike the older hens (17.02 g). An examination of effect of egg weight classes on the internal composition of eggs also showed no statistical significance. But differences in mass of albumen and yolk by egg weight classes were evident. Namely, the lowest values of albumen mass had eggs of C weight class (36.14 g) and the highest values had egg of SS weight class (40.71 g), which indicates right ratio of albumen mass with egg weight classes.

Key words: hen's age, weight classes, albumen, yolk, chemical composition


EFECTUL VÂRSTEI GĂINILOR ASUPRA CLASEI DE GREUTATE ŞI A COMPOZIŢIEI OUĂLOR

Nikolova Nedeljka, Kostadinov Tosho, Nastova Rodne

Rezumat
Pe parcursul experimentului s-a urmărit determinarea efectului vârstei găinilor asupra greutăţii şi structurii interne a ouălor (masă şi compoziţie chimică a albuminei şi a gălbenuşului). Ca material biologic de testare au fost utilizate două grupuri de găini hibrid Isa Brown, lotizate în funcţie de vârstă (L1 cu vârsta până la 45 săptămâni şi L2 cu vârsta mai mare de 45 săptămâni). Au fost analizate un număr egal de ouă repartizate în 5 clase de greutate (C, B, A, S, şi SS), efectuându-se determinări ale masei albuşului, gălbenuşului şi a conţinutului chimic a albuşului şi a gălbenuşului din ou, la ambele grupe de vârstă. Rezultatele obţinute au fost prelucrate statistic prin aplicarea modelului Least Squares Means, Harvey (1990). Influenţa vârstei găinilor asupra greutăţii oului şi a compoziţiei chimice a albuşului şi gălbenuşului nu a fost semnificativă statistic. Găinile mai tinere au avut masa medie mai mică a gălbenuşului (16.72 g) şi, prin urmare, valori mai mici ale compuşilor chimici, spre deosebire de femelele cu vârsta mai mare de 45 săptămâni la care greutatea medie a fost de 17.02 g. În cazul celorlalte aspecte urmărite nu s-au constatat semnificaţii statistice. Cele mai mici valori ale masei albuminei au avut ouăle din clasa de greutate C (36.14 g) şi cele mai mari valori au avut ouăle din clasa de greutate SS (40.71 g), aspect care indică un raport între masa albuşului şi clasa de greutate oului.

Cuvinte cheie: vârstă, ani, clasă de greutate, albuş, compoziţie chimică