Natasha Gjorgovska

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF SELENIUM IN FEED ON EGG PRODUCTION, EGG QUALITY AND SELENIUM CONTENT IN YOLK

Natasha Gjorgovska, Filev Kiril, Levkov Vesna, Kostadinov Tosho

Abstract
The influence of different levels of selenium (selenium yeast and sodium selenite), in feed for laying hens, on egg production, egg quality and selenium content in yolk was investigated. The experiment was established with 30 molted hens (hybrid Hisex Brown), divided in three groups, 10 in each and accommodated 2 per cage. The experimental molted hens were aged 80 weeks on the beginning of the experiment. The control group receive basal feed with 0.30 mg Se kg-1 from sodium selenite, and the group 2 and 3 0.38 mg Se kg-1 and 0.46 mg Se kg-1 from sodium selenite and selenium yeast. The egg production (intensity and egg mass) were significantly higher in the experimental groups with supplementation of selenium yeast in the feed. The egg weight, egg white and egg shell weight were significantly higher in the experimental groups 2 and 3. The yolk weight was not affected by different levels of the selenium in the feed. Selenium content in the yolk was higher in eggs from laying hens fed with higher amount of selenium. Average content of selenium in egg yolk were 2.70 µg in the control group, 2.92 µg in group 2 and 4.70 µg in group 3. The obtain results of this study indicate that selenium have an influence on egg production, some egg quality parameters and selenium deposition in egg yolk.

Key words: selenium, egg production, egg quality


EFECTUL DIFERITELOR NIVELURI DE SELENIU ADMINISTRAT ÎN HRANA PĂSĂRILOR CRESCUTE PENTRU PRODUCŢIA DE OUĂ, ASUPRA CALITĂŢII ŞI A CONŢINUTULUI DE SELENIU DIN GĂLBENUŞ

Natasha Gjorgovska, Filev Kiril, Levkov Vesna, Kostadinov Tosho

Rezumat
În acest studiu s-a urmărit influenţa unor niveluri diferite ale seleniului (drojdie cu seleniu şi selenit de sodiu) administrat în hrana găinilor ouătoare asupra conţinutului de seleniu şi a calităţii oului. Experimentul a fost efectuat pe un lot de 30 de găini (hibrid Hisex Brown), împărţite în trei grupe egale numeric, cazate câte 2 pe fiecare cuşcă, vârsta acestora fiind de 80 săptămâni la începutul experimentului. Lotul de control a primit furaj de bază cu 0,30 mg Se kg-1 sub formă de selenit de sodiu, iar loturile experimentale 1 şi 2 au primit furaje cu 0,38 mg Se kg-1 şi 0,45 mg Se kg-1 provenit din drojdie cu seleniu. Producţia de ouă (intensitate şi masă ou) a fost semnificativ mai mare la loturile experimentale care au beneficiat de o suplimentare prin drojdie cu seleniu în furaje. Greutatea totală a ouălor, greutatea albuminei şi greutatea cojii au fost semnificativ mai mari în grupurile experimentale 1 şi 2. Greutatea gălbenuşului din ou nu a fost afectată de nivelurile diferite ale seleniului în furaje. Conţinutul de seleniu din gălbenuş a fost mai mare în ouăle obţinute de la găinile hrănite cu furaje care aveau un conţinut mai ridicat de seleniu. Conţinutul mediu de seleniu în gălbenuşul de ou a fost de 2,70 µg în lotul de control, de 2,92 µg în lotul 2 şi 4,70 µg în lotul 3. Rezultatele acestui studiu au indicat faptul că seleniul a avut o influenţă mare asupra producţiei de ouă, îmbunătăţind principalii parametri de calitate ai ouălor.

Cuvinte cheie: seleniu, producţie de ouă, calitatea ouălor