Mirela Mocanu (CreŢu)

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE BIOCHEMICAL EVALUATION OF AQUACULTURE RAINBOW TROUT MEAT, IN CONDITION OF PROBITICS ADMINISTRATION

Mirela Mocanu (Creţu), V. Cristea, Lorena Dediu, Angela Docan, Săndiţa (Ion) Plăcintă, Alina Antache, M.T. Coadă

Abstract
The purpose of this experiment was the evaluation of biochemical composition of juvenile rainbow trout meat, in condition of BioPlus2B® probiotic administration (Bacillus licheniformis (DSM 5749) and Bacillus subtilis (DSM 5750), in proportion of 1:1) in feed, in different concentrations: V1:22.4x109, V2:38.4x109 and V3: 70.4x109 CFU g-1. The analyses were performed in the research laboratory of Aquaculture, Environmental Science and Cadastre Department, Faculty of Food Science and Engineering, Galati and consist in various determinations that aim to evaluate the meat content in protein, lipids, dry matter and ash, for this species. At the end of the experiment it was found that introducing of probiotic BioPlus2B® in rainbow trout feed, increased the protein content in meat (from 13.86% to 16.89% in version V1), decreased the lipids content (from 6.59% to 4.32% version V1) and moisture (from 78.17 to 77.19% in version V1). So, we can say that an optimal dose of probiotic can lead to meat nutritive quality improvement.

Key words: rainbow trout, biochemical composition, recirculating aquaculture system


EVALUAREA COMPOZIŢIEI BIOCHIMICE A CĂRNII PĂSTRĂVULUI DE CULTURĂ ÎN CONDIŢIILE ADMINISTRĂRII UNUI FURAJ CU PROBIOTICE

O. Szenci

Rezumat
Scopul experimentului de faţă îl reprezintă evaluarea compoziţiei biochimice a cărnii puietului de păstrăv curcubeu, in condiţiile introducerii probioticului BioPlus2B® (Bacillus licheniformis (DSM 5749) şi Bacillus subtilis (DSM 5750), în proporţie de 1:1) în hrana administrată, în diferite concentraţii: V1:22.4x109, V2:38.4x109 şi V3: 70.4x109 CFU g-1). Analizele au fost efectuate în cadrul laboratorului de cercectare al Departamentului de Acvacultură, Ştiinţa Mediului şi Cadastru, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, Galaţi, şi au constat într-o multitudine de determinări ce au vizat stabilirea conţinutului cărnii acestei specii în proteine, lipide, subsţanţă uscată şi cenuşă. La sfârşitul experimentului s-a constatat că, introducerea probioticului BioPlus2B® în hrana păstrăvului a dus la creşterea conţinutului de proteină din carne (de la 13.86%, la 16.89% în varianta V1) şi la scăderea conţinutului de lipide (de la 6.59% la 4.32% în varianta V1) şi umiditate (de la 78.17 la 77.19% în varianta V1). Astfel, se poate afirma că, o doză optimă de probiotic poate contribui la o îmbunătăţire a calităţii nutritive a cărnii.

Cuvinte cheie: păstrăv curcubeu, compoziţie biochimică, sistem recirculant de acvacultură