M. LazĂr

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDIES CONCERNING THE BIOMETRICS, HAEMATOLOGY AND BIOCHEMISTRY OF MEAT IN CARP (CYPRINUS CARPIO)

M. Lazăr, Roxana Lazăr

Abstract
The study aims at presenting partial data obtained in 2011 after biometric, haematological and biochemical measurements on meat of carps from river Jijia, Iasi County. Determined characteristics in carps investigated through biometric studies are: metric characteristics (length, thickness) and gravimetric characteristics (weight) on 45 individuals of one-summer, two summers and three summer's fishes. Haematological analysis is difficult in fish due to sampling techniques, seasonal variations and population density, factors that can alter the final results. After morphological examinations of blood cells, the aspects of erythrocytes, thrombocytes and lymphocytes were recorded. Determinations concerning the chemical composition of carp meat was performed with the automatic analyzer Food Check, the working method being concurrent with the standard manual of the spectrophotometer. Chemical composition of healthy fish meat is generally constant. Variation limits of meat compounds can vary between 15-22% for proteins, 0.5-26% for lipids and over 70% for water, proteic and non-proteic nitric substances stand for about 0.8-3% and minerals reached 1%.

Key words: carp, biometrics, haematology, meat biochemistry


STUDII PRIVIND BIOMETRIA, HEMATOLOGIA ŞI BIOCHIMIA CĂRNII LA CRAPUL AUTOHTON (CYPRINUS CARPIO)

M. Lazăr, Roxana Lazăr

Rezumat
Scopul acestui studiu este de a prezenta datele parţiale obţinute în anul 2011, în urma determinărilor biometrice, hematologice şi de biochimia cărnii la crapul autohton provenit din apele râului Jijia, jud. Iaşi. Caracterele determinate, la crapii investigaţi, prin studii de biometrie sunt: caracterele metrice (lungimi, grosimi) şi caracterele gravimetrice (greutatea), la 45 de peşti de o vară, două veri şi trei veri. Analizele hematologice la peşti sunt dificil de interpretat datorită tehnicilor de recoltare, variaţiilor sezoniere şi a densităţii populaţiei, factori care pot modifica rezultatele obţinute. În urma examenului morfologic al elementelor figurate sangvine s-a observat aspectul eritrocitelor, trombocitelor şi limfocitelor. Determinările privind compoziţia chimică a cărnii de crap au fost efectuate cu ajutorul analizorului automat Food Check metoda de lucru corespunzând manualului standard de utilizare al spectrofotometru. Compoziţia chimică a cărnii de peşte, sănătos şi într-o stare fiziologică bună, este în general constantă. Limitele de variaţie a compuşilor cărnii pot varia între 15-22% pentru proteină, 0,5-26% pentru lipide şi peste 70% pentru apă, substanţele azotate proteice şi neproteice se găsesc în proporţie de 0,8-3%, iar mineralele ajung până la un procent de 1%.

Cuvinte cheie: crap, biometrie, hematologie, biochimia cărnii