Lucia DĂnĂilĂ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF CHEMICAL COMPOSITION AND ENERGETIC VALUE OF THE MEAT PROVIDED FROM BROILER CHICKENS "Ross - 308"

Lucia Dănăilă, I. Vacaru-Opriş, Rodica Dănăilă

Abstract
Chemical features of meat are given by the proprieties of its component elements, knowing the fact that in meat composition are found many types of tissues: striated muscular, adipose, bone, lax, fibrous, cartilaginous, epithelial, nervous etc. Chemical composition influences, in a direct way, the meat nutritive value. Meat contains water, in average, at mammals - cattle, sheep, swine - 66.52% and at birds - hens, turkeys, geese, ducks - 61.64% and dry matter (protides, lipids, glucides, mineral salts, vitamins, enzymes) - 33.48% at mammals, respectively 38.36% at birds. Appreciated as a mixture of different tissues, meat presents a variable chemical composition function of many factors (specie, breed, age, fattening state, portion of the carcass which is analysed etc). Determination of the organic and inorganic chemical compounds of foods represented a tendency which was always actually in the research regarding food quality and food safety of the human consumer.

Key words: chemical composition, birds' meat, muscles


CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA COMPOZIŢIEI CHIMICE ŞI A VALORII ENERGETICE A CĂRNII PROVENITĂ DE LA PUII BROILER DE GĂINĂ "Ross - 308"

Lucia Dănăilă, I. Vacaru-Opriş, Rodica Dănăilă

Rezumat
Însuşirile chimice ale cărnii sunt date de proprietăţile elementelor componente ale acesteia, cunoscut fiind faptul că în alcătuirea cărnii intră mai multe tipuri de ţesuturi: muscular striat, adipos, osos, lax, fibros, cartilaginos, epitelial, nervos etc. Compoziţia chimică influenţează nemijlocit valoarea nutritivă a cărnii. Aceasta conţine apa, în medie, la mamifere - bovine , ovine, porcine - 66,52% şi la păsări - găini, curci, gâşte, raţe - 61,64% şi substanţă uscată (protide, lipide, glucide, săruri minerale, vitamine, enzime) - 33,48% la mamifere, respectiv 38,36% la păsări. Apreciată ca un amestec de ţesuturi diferite, carnea prezintă o compoziţie chimică variabilă în funcţie de mai mulţi factori (specie, rasă, vârstă, starea de îngrăşare, porţiunea de carcasă analizată etc). Determinarea componenţilor chimici organici şi anorganici ai alimentelor au reprezentat o tendinţă care a revenit mereu în actualitate în cercetarea referitoare la calitatea şi siguranţa alimentară a consumatorului uman.

Cuvinte cheie: compoziţie chimică, carne de pasăre, muşchi