Lovita Adriani

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE EFFECT OF SKIPJACK TUNA BONE MEAL (Katsuwonus pelamis L) ON URIC ACID AND BLOOD GLUCOSE ON BROILER

Lovita Adriani, B. Bagau, M. Novi, A. Cicah, S. Darana

Abstract
Fish bone is an industrial waste of fishery product processing which as a potential source of calcium and phosphorus for livestock. The general principle to process the fish bone to bone meal is an effort to hydrolyze non-ash components contained in the bones, especially collagen. The objective of the study was to investigate the effect of skipjack tuna bone meal on uric acid and blood glucose in Broiler. Research was carried out at Biochemistry Laboratories, Animal Husbandry, Universitas Padjadjaran. Ninety-day old chicks Arbor Acres C.P. 707 were used randomizedly in this experiment, and were studied for six weeks. Research used an experimental method with a Completely Randomized Design (CRD). There were three treatments i.e. R1 = ration with dicalcium phosphate, R2= ration with commercial bone, R3 = ration with skipjack tuna bone meal, and each treatments were repeated five times. The results of the research is adding skipjack tuna bone meal indicated the highest for uric acid and blood glucose, the lowest level is adding dicalcium phosphate and Indonesia commercial bone.

Key words: skipjack tuna bone meal, broiler, uric acid, blood glucose


EFECTUL FĂINII DE OASE DE TON DUNGAT (Katsuwonus pelamis L) ASUPRA ACIDULUI URIC ŞI AL GLICEMIEI LA PUII DE CARNE

Lovita Adriani, B. Bagau, M. Novi, A. Cicah, S. Darana

Rezumat
Oasele de peşte sunt reziduuri de procesare din industria piscicolă ce pot fi utilizate ca potenţiale surse de calciu şi fosfor în alimentaţia animalelor de fermă. Demersul principal în procesarea oaselor de peşte este de a hidroliza componentele non-minerale din structura acestora, în special al colagenului. Obiectivul acestui studiu este de a investiga efectul utilizării făinii de oase de ton dungat asupra nivelurilor serice de acid uric şi glucoză la pui broiler. Cercetările au fost efectuate în laboratoarele de biochimie şi zootehnie din universitatea Padjadjaran. Hibrizi Arbor Acres C.P. 707, în vârstă de 90 zile au fost utilizaţi aleatoriu în acest experiment, pe parcursul a şase săptămâni, într-un protocol experimental complet randomizat. S-au format 3 loturi: R1 = reţetă cu fosfat dicalcic, R2= raţie cu făină de oase, produs comercial, R3 = raţie cu făină de oase de ton dungat, fiecare lot fiind supus la 5 repetări. Rezultatele au indicat cele mai mari niveluri de acid uric şi glucoză în serul sanguin al puilor broiler, consecutiv utilizării făinii de oase de ton dungat şi cele mai mici valori ale parametrilor studiaţi, în urma utilizării fosfatului dicalcic şi a făinii de oase, produs comercial din Indonezia.

Cuvinte cheie: făină de oase de ton dungat, broiler, acid uric, glucoză