Larisa CaisÎn

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF PRIMIX-ALFASORB ON GROWTH AND CONSUMPTION INDICES OF WEANING PIGLETS

Larisa Caisîn, Bivol Ludmila, A. Covalenco

Abstract
The studies were conducted in the period from 06.02.2011 to 06.07.2011 in the conditions of the State Enterprise "Moldsuinhibrid" for pig breeding and hybridization, using Landrace breed pigs, selected on the basis of analogues [9]. Four groups of pigs of ten heads each were formed. The piglets in the control group were fed the basic feed, and the ration for the experimental groups EG1, EG2 and EG3, was supplemented with the adsorbent Primix-Alfasorb at the level of 0.2, 0.4 and 0.6 kg / t respectively. It was established that the addition of the adsorbent Primix-Alfasorb into the mixed fodder for breeding pigs contributed to the increase of live weight gain during the periods of breeding; after the experiment the body weight was greater in groups EG1, EG2 and EG3 by 8.66, 5.77 and 7.88% compared with the control group. The use of the adsorbent Primix-Alfasorb resulted in the improved fodder conversion; the fodder consumption to increase the body weight decreased in the experimental groups by 6.25 - 9.69% in comparison with the control group. The optimal level of the adsorbent Primix-Alfasorb in the mixed fodder for breeding pigs was 0.2 kg / t.

Key words: mycotoxins, pigs, sorbents, mixed fodder


INFLUENŢA PRIMIX-ALFASORB ASUPRA CREŞTERII ŞI INDICILOR DE CONVERSIE A FURAJULUI DE CĂTRE TINERETUL SUIN

Larisa Caisîn, Bivol Ludmila, A. Covalenco

Rezumat
Scopul cercetărilor a fost de a studia eficacitatea utilizării adsorbantului Primix-Alfasorb asupra dinamicii masei vii a scrofiţelor de prăsilă şi conversia furajului. Experienţa ştiinţifico-practică a fost realizată în incinta Întreprinderii de Stat pentru Cercetarea în Selecţia şi Hibridarea Suinelor "Moldsuinhibrid" în perioada 06.02.2011 - 06.07.2011, pe scrofiţe de rasa Landrace, repartizate în patru loturi a câte 10 capete (după metoda grupelor analoage, Ovsyannikov A.I., 1976.). Purceii din lotul martor au fost hrăniţi cu nutreţ combinat de bază, iar în loturile experimentale LE1, LE2 şi LE3 s-a încorporat adsorbantul Primix-Alfasorb la nivel de 0,2, 0,4 şi 0,6 kg/t, respectiv. Adăugarea adsorbantului Primix-Alfasorb în nutreţul combinat a contribuit la creşterea greutăţii; în general pe parcursul întregului experiment masa vie a fost mai mare în loturile LE1, LE2 şi LE3 respectiv cu 8,66, 5,77 şi 7,88% în comparaţie cu lotul martor. Utilizarea adsorbantului Primix-Alfasorb a contribuit la îmbunătăţirea conversiei furajului; consumul de hrană pentru creşterea greutăţii vii a scrofiţelor a scăzut în loturile experimentale de la 6,25 până la 9,69 %, comparativ cu lotul martor. S-a constatat, că nivelul optim de adsorbant Primix-Alfasorb în nutreţul combinat pentru scrofiţele de prăsilă este de 0,2 kg/t.

Cuvinte cheie: micotoxine, porci, adsorbant, nutreţ combinat