Kamil A. Kamil

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE RESPONSE OF LEAD (Pb) IN LIVER AND KIDNEYS OF GROWING DUCKS GIVEN PHYTATE IN DIET AND LEAD (Pb) IN DRINKING WATER

Kamil A. Kamil, Kartasudjana Ruchyat, Iskandar Sofjan

Abstract
The experiment concerning the response of lead (Pb) in liver and kidneys of growing ducks given phytate in diet and lead (Pb) in drinking water was conducted at the Faculty of Animal Husbandry and the Faculty of Mathematics and Natural Science, Padjadjaran University. The experiment was carried out to growing group of local duck. The experimental design of a completely randomized design with a factorial pattern 3x3 was applied. Three dietary treatments containing different levels of phytate and 3 levels of lead in drinking water with 3 replication were applied to growing ducks and each combination consisted of five. There was no interaction between the administration of Pb in drinking water and phytate content in diet. Administration of Pb in drinking water up to 90 ppm increased Pb in the liver and kidneys, while the phytate content up to 2,18% in the diet did not provide a decrease of Pb content in liver and kidneys of growing ducks.

Key words: phytate, lead, liver, kidneys and duck


NIVELUL DE PLUMB (Pb) DIN FICATUL ŞI RINICHIUL DE RAŢĂ ÎN CREŞTEREA
CĂRORA S-A ADMINISTRAT ACID FITATIC ŞI PLUMB ÎN APA DE BĂUT

Kamil A. Kamil, Kartasudjana Ruchyat, Iskandar Sofjan

Rezumat
Experimentul cu pivire la nivelul de plumb (Pb) din ficat şi rinichi la raţele care au primit hrană cu fitaţi şi plumb (Pb) prin apa de băut a fost efectuat la Facultatea de Zootehnie şi la Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, din cadrul Universităţii Padjadjaran. În cadrul experimentului s-a utilizat ca material biologic raţe din rasele indigene, în perioada de creştere. Designul experimental aplicat a fost complet randomizat, cu un model 3x3 factorial. Trei reţete de hrană, care au conţinut niveluri diferite de fitat precum şi 3 niveluri de plumb în apa de băut au fost utilizate, în 3 repetiţii, cu câte 5 păsări pe lot. Nu a existat nicio interacţiune între fitaţii din hrană ş plumbul fin apă. Administrarea de plumb de până la 90 ppm în apa de băut a crescut nivelul de Pb în ficat şi în rinichi, iar nivelul de fitat de până la 2,18% din hrană nu a afectat volumul de Pb în ficat şi în rinichi la raţele aflate în creştere.

Cuvinte cheie: ficat, rinichi, raţă, fitaţi, plumb