I. RĂducuŢĂ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON THE EVOLUTION AND CURRENT STATE OF ORGANIC AGRICULTURE WORLDWIDE

I. Răducuţă, F. Doroftei

Abstract
Organic farming can be defined as a method of production which places the highest emphasis on environmental protection and animal welfare considerations. The purpose of this study was to analyze the evolution and current status of organic agriculture worldwide, with special reference to organic agricultural land, the share of organic agricultural land in total agricultural land, the number of organic producers, the use of organic agricultural land and the organic food market. To achieve these objectives we have studied the official statistical data, we calculated the percentage difference between the reference years and we interpreted data obtained. This study shows that organic agricultural land area in 2009 was 37.5 million hectares, being 3.55 times higher as compared with the existing area in 1999 and representing about 1% of the total agricultural area in the world. As regards the use of organic agricultural land in the world, it was found that in 2009 the largest part of them, namely 61.7% were occupied with permanent grasslands, 14.8% with arable land, 3.1% with permanent crops and 20.4% had other purposes. Also this study shows that in 2009 there were 1.8 million organic producers and the organic food market has tripled in the last ten years.

Key words: organic agriculture, agricultural land, producers, market


CERCETĂRI PRIVIND EVOLUŢIA ŞI STADIUL ACTUAL AL AGRICULTURII ECOLOGICE PE PLAN MONDIAL

I. Răducuţă, F. Doroftei

Rezumat
Agricultura ecologică poate fi definită ca o metodă de producţie care pune cel mai mare accent pe protecţia mediului şi considerentele de bunăstare a animalelor. Scopul acestui studiu a fost de a analiza evoluţia şi stadiul actual al agriculturii ecologice pe plan mondial, cu referire specială la suprafaţa de teren agricol ecologic, ponderea terenului agricol ecologic din totalul suprafeţei agricole, numărul de producători ecologici, modul de utilizare a terenurilor agricole ecologice şi piaţa produselor alimentare ecologice. Pentru realizarea acestor obiective am studiat datele statistice oficiale, am calculat diferenţele procentuale între anii de referinţă şi am interpretat datele obţinute. Acest studiu arată că suprafaţa terenurilor agricole ecologice era în anul 2009 de 37,2 milioane hectare, fiind cu 3,4 ori mai mare în comparaţie cu suprafaţa existentă în anul 1999 şi care reprezintă aproximativ 1% din totalul suprafeţei agricole la nivel mondial. În ceea ce priveşte modul de utilizare al terenurilor agricole ecologice la nivel mondial, s-a constatat că în anul 2009 cea mai mare parte din acestea, respectiv 61,7% erau ocupate cu păşuni permanente, 14,8% cu teren arabil, 3,1% cu culturi permanente şi 20,4% au avut alte scopuri. De asemenea, acest studiu arată că în anul 2009 erau 1,8 milioane de producători ecologici, iar piaţa produselor alimentare ecologice s-a triplat în ultimii zece ani.

Cuvinte cheie: agricultură ecologică, teren agricol, producători, piaţă