I. GÎLCĂ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


COMPARATIVE RESEARCH ON PRODUCTIVE PERFORMANCE OF CATTLE BREEDS RAISED IN NORTHEASTERN ROMANIA (BRUNA AND PINZGAU)

I. Gîlcă, Valerica Gâlcă

Abstract
The main aim of this study was to compare the milk performance realized by cattle of Bruna and Pinzgau breeds. The analysis was performed in two herds at the first and second lactations. Both breeds were kept in the same conditions and with the same feeding. The first lactation records were analyzed according to the following linear model: Yij = µ + Hi + Cj + eij. The second lactation records were analyzed according to the following linear model: Yijk = µ + Hi + Cj + Jk + eijk. The analyses of covariances were processed and calculated the production of fat-protein corrected milk (FPCM) and energy content in milk (ECM) according to the following formulae: FPCM= 0.22M + 7.5F + 15P, respectively ECM = 37.68F + 16.75P + 16.54L. The differences in milk production between Bruna and Pinzgau, at first and second lactations, were not statistically significant. The Bruna breed cattle achieved higher fat, protein and lactose percentage at the first and second lactations. These differences were statistically highly significant (P<0.01). Also, we registered a high value of energy in 1 kg milk of the Bruna breed.

Key words: milk yield, cattle, Bruna and Pinzgau breed, Indigenous condition


CERCETĂRI COMPARATIVE PRIVIND PERFORMANŢELE PRODUCTIVE ALE RASELOR DE VACI CRESCUTE ÎN NORD ESTUL ROMâNIEI (BRUNĂ ŞI PINZGAU)

I. Gîlcă, Valerica Gâlcă

Rezumat
Scopul principal al acestei lucrări a constat în compararea performanţelor în producţia de lapte realizate de vacile din rasele Brună şi Pinzgau. Studiul s-a realizat în două exploataţii private din zona de Nord-Est, la prima şi a doua lactaţie. Vacile din ambele rase au beneficiat de condiţii similare de întreţinere şi furajare. Modelul liniar folosit pentru analiza producţiei de lapte la prima lactaţie a fost Yij = µ + Hi + Cj + eij. Pentru analiza producţiei de lapte la a doua lactaţie s-a folosit modelul liniar Yijk = µ + Hi + Cj + Jk + eijk. Analiza covarianţei, pe baza cantităţii de grăsime-proteină corectată funcţie de producţia de lapte (FPCM) şi conţinutul de energie din lapte (ECM), s-a calculat prin formulele FPCM= 0,22M + 7,5F + 15P, respectiv ECM = 37,68F + 16,75P + 16,54L. Diferenţele înregistrate la producţia de lapte între cele două rase, la prima şi a doua lactaţie, au fost nesemnificative din punct de vedere statistic. Laptele produs de vacile din rasa Brună a avut un conţinut mai mare în grăsime, proteine şi lactoză, atât la prima cât şi la a doua lactaţie. Aceste diferenţe au fost, din punct de vedere statistic, foarte semnificative (P<0,01). De asemenea, s-a înregistrat o încărcătura energetică mai mare pe kg de lapte în cazul rasei Brună.

Cuvinte cheie: producţie de lapte, vaci, rasele Brună şi Pinzgau, condiţii locale