I.B. Pagu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING THE INFLUENCE OF SLAUGHTER AGE ON QUANTITY MEAT PRODUCTION
OF THE ONCORHYNCHUS MYKISS SPECIES

I.B. Pagu, C.E. Nistor, Iuliana Mădălina Iordache, B. Păsărin

Abstract
For human consumption is used only some parts from fish body, considerate to be eatable parts; establishment of these parts face to the whole fish differs from one breed to another. From a strict commercial point of view, from trout body interested the muscular tissue which has the greatest proportion. The current research was carried out on three batches of trout of different ages, in specific environmental conditions from NE area of Romania. During our investigations, the trout from the three batches were raised in the same environmental conditions, being slaughtered in August 2011, analysing the meat percent from carcass at all three ages. Mean corporal mass at slaughter for the first batch was 160.06 g, at second batch of 255.60 g and of 474.83 g at the last batch. The best efficiency at slaughter in carcass, respectively 81.81 % was recorded at the third batch of rainbow trout, while at the first batch we obtain the greatest value of the viscera-somatic index (17.56). The values of hepatic-somatic index did not have significant differences between the three batches.

Key words: slaughter yield, rainbow trout, age


CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA VÂRSTEI DE SACRIFICARE ASUPRA PRODUCŢIEI CANTITATIVE DE CARNE LA SPECIA ONCORHYNCHUS MYKISS

I.B. Pagu, C.E. Nistor, Iuliana Mădălina Iordache, B. Păsărin

Rezumat
Pentru consumul uman se utilizează doar anumite părţi din corpul peştelui, considerate a fi părţi comestibile. Stabilirea ponderii acestor părţi în raport cu peştele întreg diferă de la o specie la alta, iar din punct de vedere comercial din corpul păstrăvului ne interesează ţesutul muscular, care reprezintă proporţia cea mai mare. Cercetările de faţă au fost efectuate pe trei loturi de păstrăv curcubeu de vârste diferite, crescute în condiţiile specifice de mediu din zona de NE a României. Pe tot parcursul cercetărilor, păstrăvii din cele trei loturi au fost crescuţi în aceleaşi condiţii de mediu, fiind sacrificaţi în luna august 2011, analizându-se procentul de carne din carcasă, la toate cele trei vârste (vara a II a, vara a III a şi vara a IV a). Greutatea medie la sacrificare la primul lot (L1) a fost de 160,06 g, la lotul al doilea de 255,55 g şi de 474,83 g la ultimul lot. Cel mai bun randament la rece în carcasă, respectiv 82,35% a fost înregistrat la lotul al treilea de păstrăv curcubeu (L3), în timp ce primul lot (L1) a avut cea mai mare valoare a indicelui viscero-somatic (17,56). Valorile indicelui hepato-somatic nu au prezentat diferenţe semnificative între cele trei loturi.

Cuvinte cheie: randament la sacrificare, păstrăv curcubeu, vârstă