Hendronoto A.W. Lengkey

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE EFFECT OF LENGTH OF STORAGE ON ALBUMEN THICKNESS AND ACIDITY OF DUCK EGG

Hendronoto A.W. Lengkey, Sjafril Darana, Tuti Widjastuti

Abstract
Research about the effect of length of storage on thick albumen and acidity of duck egg, has been carried in Bandung, Indonesia. Using completely randomized design, with seven level of storage (fresh, five days, 10 days, 15 days, 20 days, 25 days and 30 days) and three replications; using 315 local duck eggs. Results indicated that until 30 days of storage, there is no significant differences of the duck egg regarding the thickness of albumen; even the albumen was thinner when the storage day progressed and also the pH of albumen was higher than the fresh egg.

Key words: duck egg, albumen, thick of albumen, acidity


EFECTUL PERIOADEI DE STOCARE ASUPRA ÎNĂLŢIMII ALBUŞULUI ŞI ACIDITĂŢII OUĂLOR DE RAŢĂ

Hendronoto A.W. Lengkey, Sjafril Darana, Tuti Widjastuti

Rezumat
Cercetările efectuate în Bandung, Indonezia, s-au axat pe efectul lungimii perioadei de depozitare a ouălor asupra calităţii albuşului dens şi aciditatea ouălor de raţă. S-a utilizat un protocol experimental complet randomizat, cu şapte valori pentru durata de stocare (ouă proaspete, 5, 10, 15, 20, 25 şi 30 de zile) şi trei repetiţii, studiindu-se în total 315 ouă de raţă. Rezultatele au arătat că, până la 30 zile de stocare, nu au existat diferenţe semnificative privind înălţimea albuşului dens, chiar dacă albuşul a devenit mai fluid şi valoarea pH s-a intensificat direct proporţional cu durata depozitării ouălor.

Cuvinte cheie: ouă de raţă, albuş, înălţime albuş, aciditate