G. Nacu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON THE AVERAGE DAILY PRODUCTION OF SPERMATOZOON FROM BOARS

G. Nacu, C. Pascal, Şt. Ciornei

Abstract
The biological material was represented by 15 boars of Large White, Duroc and Landrace breed. Age of the boars was between 8 months and 31 months. Collecting frequency was reduced: one collecting followed by five days pause. At each collecting it was determined the volume of the ejaculation, the mobility of the spermatozoids and the concentration. Those indices were at the basis of determination of the total number of spermatozoids/ejaculation and the medium daily production of spermatozoids. This last parameter had values 15.7 ± 0.4 billion, with oscillation between 13.6 ± 0.3 billion for Great White boars and 19.1 ± 0.2 billion for Landrace boars. The differences between the two breeds were significant (p<0.01). Depending on the age of boars, the differences were insignificant: 13.1 ± 0.3 billion, at the boars with the aged between 8-18 months and 18.3 ± 0.5 billion at the boars with the aged between 18 and 31 months (p>0.05). Depending on the sampling season, there was difference between summer (12.5 ± 0.2 billion) and autumn (17.4 ± 0.5 billion) (p<0.01). The research undertaken showed that the average daily production of sperm from boars was influenced both by internal environmental factors (race, age, and individual) and external environmental factors (season).

Key words: boars, average daily sperm production, factors of influence


CERCETĂRI PRIVIND PRODUCŢIA MEDIE ZILNICĂ DE SPERMATOZOIZI LA VIERI

G. Nacu, C. Pascal, Şt. Ciornei

Rezumat
Materialul biologic a fost reprezentat de 15 vieri de rasă Marele alb, Duroc şi Landras. Vârsta vierilor a fost cuprinsă între 8 luni şi 31 de luni. Frecvenţa recoltărilor a fost redusă: o recoltare urmată de 5 zile repaus. La fiecare recoltare s-a apreciat volumul ejaculatului, mobilitatea spermatozoizilor şi concentraţia, pe baza cărora s-a determinat numărul total de spermatozoizi/ejaculat şi producţia medie zilnică de spermatozoizi. Acest ultim parametru a avut valori de 15,7 ± 0,4 miliarde, cu oscilaţii cuprinse între 13,6 ± 0,3 miliarde la vierii Marele alb şi 19,1 ± 0,2 miliarde la vierii Landrace. Diferenţele dintre cele două rase au fost semnificative (p<0,01). În raport cu vârsta vierilor, diferenţele au fost nesemnificative: 13,1 ± 0,3 miliarde, la vierii din grupa de vârstă 8-18 luni şi 18,3 ± 0,5 miliarde la cei cu vârsta cuprinsă între 18 şi 31 de luni. În funcţie de sezonul recoltării au existat diferenţe între vară (12,5 ± 0,2 mld) şi toamna (17,4 ± 0,5 mld). Cercetările intreprinse au demonstrat că producţia medie zilnică de spermatozoizi la vieri este influenţată atât de factori de mediu intern (rasă, vârstă, individual) cât şi de factori de mediu extern (sezonul).

Cuvinte cheie: vieri, producţie medie zilnică de spermatozoizi, factori de influenţă