G. Hoha

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCHES ON PARAMETERS OF GROWTH FOR MANGALITA RACE EXPLOITED IN DIFFERENT BREEDING SYSTEMS

G. Hoha, B. Păsărin, Elena Costăchescu, C. Radu, D.C. Tihulcă

Abstract
Through this paper, we proposed to establish the breeding performances of Mangalita races, red variety exploited in different conditions, namely intensive system and traditional system. For each growth system was created a batch of 20 individuals, male castrated and female, fully respecting the protocol of growth from each farm. Individuals from both batches were followed from weaning and up to the weight of 100 kg. Data on body weight, indicating more rapid achievement of 100 kg by weight Mangalita pigs reared in intensive system than those grown in traditional system about 2 months. Values recorded for average daily gains in the two batches shows a superiority for pigs reared in intensive system (258 g) than in traditional system (295 g) of about 37g (13%). Consumer index recorded throughout the experimental period was 5.20 kg for pigs reared in intensive systems and 6.4 kg for pigs reared in the traditional system. The results indicate that, between the two breeding systems, best results were obtained in intensive systems, which proves that to Mangalita race may apply intensive system leading to shorter growing period, respectively an index of lower consumption. To characterize more exactly the two systems will be achieved growth and meat quality analysis to see any differences.

Key words: pigs, Mangalita, body weight, feed consumption


CERCETĂRI PRIVIND PARAMETRII DE CREŞTERE LA RASA MANGALIŢA EXPLOATATĂ ÎN SISTEME DE CREŞTERE DIFERITE

G. Hoha, B. Păsărin, Elena Costăchescu, C. Radu, D.C. Tihulcă

Rezumat
Prin cercetările efectuate, ne-am propus să stabilim performanţele de creştere ale rasei Mangaliţa, varietatea roşie, exploatată în condiţii diferite, respectiv sistemul de creştere intensiv şi sistemul tradiţional. Pentru fiecare sistem de creştere a fost constituit câte un lot de 20 de indivizi, masculi castraţi şi femele, respectându-se în totalitate protocolul de creştere din fiecare fermă. Indivizii din ambele loturi au fost supuşi observaţiilor de la înţărcare şi până la atingerea greutăţii de 100 kg. Datele referitoare la greutatea corporală, indică atingerea mai rapidă a greutăţii de 100 kg de către porcii Mangaliţa crescuţi în sistem intensiv faţă de cei crescuţi în sistem tradiţional cu circa 2 luni. Valorile referitoare la sporurile medii zilnice înregistrate la cele doua loturi indică, la fel, o superioritate a porcilor crescuţi în sistem intensiv (258 g) faţă de cei din sistemul tradiţional (295 g) de circa 37 g (13%). Indicele de consum înregistrat pe toată perioada experimentală a fost de 5,20 kg la porcii din sistemul intensiv şi de 6,4 kg la cei din sistemul tradiţional. Rezultatele obţinute mai indică şi faptul că, între cele două sisteme de creştere, cele mai bune rezultate s-au obtinut la sistemul intensiv, ceea ce dovedeşte faptul că, la rasa Mangaliţa se poate aplica o creştere intensivă ce va duce la scurtarea perioadei de creştere şi respectiv la un indice de consum mai mic. Pentru a caracteriza cât mai fidel cele două sisteme de creştere va trebui să fie realizată şi o analiză a calităţii cărnii pentru a se observa eventuale diferenţe.

Cuvinte cheie: porci, Mangaliţa, greutate corporala, consum de hrană