G. Hoha

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ALTERNATIVE SYSTEMS USED IN MANGALITA SOWS EXPLOITATION

G. Hoha, B. Păsărin, Elena Costăchescu, C. Radu, Adina Petreanu

Abstract
This study is an experiment which was carried out to compare the reproductive performance of Mangalita sows exploited in two different breeding systems: traditional and intensive. We investigated several reproductive parameters: the age at the first insemination, weight at the first insemination, prolificacy, amount of piglets farrowed dead, piglets average weight at birth and the survival percentage till weaning. The results were better on all analyzed indicators in intensive system, compared to the traditional system (age at first mating 280 vs 345 days, average prolificacy 7.85 vs 7.1 piglets, piglet average weight at birth 1.1 vs 1.05kg etc.). The results indicated that both exploiting systems can be successfully adopted as production systems. The choice of husbandry system should depend especially on market requirements for such products.

Key words: Mangalita, sows, exploiting systems


SISTEME ALTERNATIVE PENTRU EXPLOATAREA SCROAFELOR MANGALITA

G. Hoha, B. Păsărin, Elena Costăchescu, C. Radu, Adina Petreanu

Rezumat
Acest studiu este un experiment, care a fost efectuat pentru a compara performanţa de reproducere a scroafelor Mangaliţa exploatate în două sisteme de creştere diferite: tradiţional şi intensiv. Am investigat mai mulţi parametri de reproducere: vârsta la prima însămânţare, greutatea la prima însămânţare, prolificitatea, numărul de purcei fătaţi morţi, greutatea purceilor la fătare şi procentul de supravieţuire la înţărcare. Rezultatele obţinute au fost mai bune la toţi indicatorii analizaţi la sistemul intensiv faţă de sistemul tradiţional (vârsta la prima însămânţare 280 faţă de 345 zile, prolicitatea medie 7,85 faţă de 7,1 purcei, greutatea purceilor la fătare 1,1 faţă de 1,05 kg etc). Rezultatele au indicat că ambele sisteme de exploatare pot fi adoptate cu succes ca sisteme de producţie.

Cuvinte cheie: Mangaliţa, scroafe, sisteme de exploatare