Elvia Hernawan

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE LEVELS OF BLOOD GLUCOSE, TRIGLYCERIDE, FINAL BODY WEIGHT AND ABDOMINAL
FAT PERCENTAGE OF BROILER UNDER SEX-SEPARATED AND STRAIGHT RUN REARING SYSTEM

Elvia Hernawan, Siti Wahyuni, H. Suprapti

Abstract
One hundred and eighty of New Lohmann broilers were used to study the influence of sex-separated and straight run rearing systems on the levels of blood glucose, triglyceride, final body weight and abdominal fat. The experimental chickens were assigned into completely randomized design with three treatments and six replications. Treatments consisted of separated sex (males group and females group which were separately maintained) and straight run (male and female were maintained in a group). Measured variables included blood glucose and triglyceride levels, final body weight and abdominal fat percentage. The result showed that the levels of blood glucose and triglycerides were not significantly different among treatments, whereas final body weight and abdominal fat percentage were significantly affected by treatments. It can be concluded that rearing system does not affect the levels of metabolites; but male chickens produce the highest final body weight while the female chickens produce the highest percentage of abdominal fat.

Key words: glucose, triglyceride, abdominal fat, sex- separated, straight run


NIVELURILE SANGUINE DE GLUCOZĂ, TRIGLICERIDE, GREUTATEA CORPORALĂ ŞI CONŢINUTUL
DE GRĂSIME ABDOMINALĂ LA PUII BROILER CRESCUŢI ÎMPREUNĂ SAU SEPARAŢI PE SEXE

Elvia Hernawan, Siti Wahyuni, H. Suprapti

Rezumat
O sută optzeci de pui de carne din tipul New Lohmann au fost utilizaţi pentru a studia influenţa sexului şi a sistemelor de creştere asupra nivelului de glucoză din sânge, trigliceridelor, greutăţii corporale finale şi a cantităţii grăsimii abdominale. Puii din loturile experimentale au fost aleşi în mod randomizat, au beneficiat de trei tratamente şi şase repetiţii. Tratamentele au fost reprezentate de creştere separată pe sexe (masculii şi femelele au fost crescute în loturi separate) şi creştere împreună (masculii şi femelele au fost menţinuţi într-un singur grup). Variabilele măsurate au fost reprezentate de glucoza din sânge, de nivelul trigliceridelor, greutatea corporală finală şi procentul de grăsime abdominală. Rezultatul final a arătat că nivelurile de glucoză din sânge şi a trigliceridelor nu au fost semnificativ diferite între tratamente, iar greutatea corporală finală şi procentul de grăsime abdominală au fost afectate în mod semnificativ prin tratamente. Se poate concluziona că sistemul de creştere nu afectează nivelurile de metaboliţi, dar puii de găină de sex masculin produc cea mai mare greutate corporală finală, în timp ce puii de sex feminin produc cel mai mare procent de grăsime abdominală.

Cuvinte cheie: glucoză, trigliceride, grasime abdominala, sex-separate, rulaţi dreaptă