Eihvalde Indra

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING IMMUNOGLOBULIN CONCENTRATION IN COLOSTRUM OF DAIRY COW

Eihvalde Indra, Kairisa Daina, Zagorska Jelena

Abstract
Colostrum is the first natural food for the newborn calf. Colostrum with high immunoglobulin concentration provides passive immunity to the calf. The aim of research was to estimate immunoglobulin concentration in blood serum and colostrums of dairy cows and its influenced factors. The research was carried out at Latvia University of Agriculture, in dairy farm of Research and Study Farm. The research is carried out from December 2010 to January 2011 (winter time) and July to September 2011 (summer time). There are 34 samples of dairy cow's blood and colostrums used in the research. Blood samples of cows were collected from a tail vein during one hour after calving. They were centrifugated 15 min to determine the total amount of immunoglobulin's (Ig). According to Ig concentration in blood serum cows were classified into four groups: 1st group - 0.05 till 0.09; 2nd group - 0.10 till 0.14; 3rd group - 0.15 till 0.19; 4th group - 0.20 and > mg mL-1. Colostrum samples (50 mL-1) were collected during one hour after calving. They were frozen 18°C and stored for 1 week. Total immunoglobulin (A, G and M) concentration was determined in colostrums by turbid metric method. The average immunoglobulin's concentration in blood serum was 0.13 ± 0.01 mg mL-1, but in colostrums 16.4 ± 2.26 mg mL-1. Immunoglobulin's concentration in colostrums was not significantly different among various age and breeds of cows (p>0.05). Immunoglobulin's concentration in colostrum was not significantly different to cows with various dry period and calving season (p > 0.05).

Key words: cow, calf, colostrum, serum, immunoglobulin


ANALIZA FACTORILOR CARE INFLUENŢEAZĂ CONCENTRAŢIA IMUNOGLOBULINELOR ÎN COLOSTRUL DE LA VACI

Eihvalde Indra, Kairisa Daina, Zagorska Jelena

Rezumat
Colostrul este primul aliment natural pentru viţelul nou-născut. Colostrul cu concentraţie mare de imunoglobuline întăreşte imunitatea pasivă la viţel. Scopul cercetării a fost de a estima concentraţia imunoglobulinelor din serul sanguin şi din colostrul de vacă sub inflenţa unor factori diferiţi. Studiul a fost efectuat în centrul de cercetare "Vecauce" al Universităţii de Agricultură "Ligotnes" din Jelgava-Letonia. Cercetarea s-a realizat în intervalul decembrie 2010 - ianuarie 2011 (ora de iarnă) şi iulie-septembrie 2011 (ora de vară) şi au fost analizate 34 de probe de sânge şi 34 probe de colostru recoltate de la vacile fătate recent. Probele de sânge s-au recoltat din vena caudală, la o oră postpartum, apoi au fost centrifugate 15 minute pentru a determina conţinutul total de imunoglobuline (Ig). În funcţie de concentraţia serică a Ig, vacile au fost clasificate în patru grupuri: gropul 1 - 0.05 … 0.09; grupul 2 - 0.10 … 0.14; grupul 3 - 0.15 … 0.19; grupul 4 - 0.20 şi peste 20 mg mL-1. Probele de colostru (50 mL-1) s-au colectat la o oră după fătare, congelate la 18° C şi depozitate timp de o săptămână. Concentraţia imunoglobulinelor totale (A,G şi M) din colostru s-a determinat prin metoda turbidimetrică. Media concentraţiei imunoglobulinelor serice în sânge a fost 0.13 ± 0,01 mg mL-1, iar în colostru de 16.4 ± 2.26 mg mL-1. Concentraţia de imunoglobuline din colostru nu a fost semnificativ diferită între vârstă şi diverse rase de vaci (p>0,05), iar nivelul imunoglobulinele din colostru nu a fost semnificativ diferită la vaci în raport cu sezonul de fătare şi cu perioadele de repaus mamar (p > 0,05).

Cuvinte cheie: colostru, imunoglobuline serice