E.C. Popescu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF BODY CONDITION OF DAIRY COWS IN RELATION WITH THEIR PHYSIOLOGICAL STATE

E.C. Popescu, I. Gîlcă, V. Maciuc, V. Ujică, Tr.Şt. Atanasiu, C. Cristian, Ancuţa Elena Coşuleanu

Abstract
In the countries with developed livestock, cows' body condition is an important indicator for comfort, maintenance and health assessing. Body energy reserves management for dairy cows improved production efficiency by reducing the incidence and severity of metabolic and reproductive diseases. In the current paper we study the physiologic phases of dairy cows during calving interval and we appreciated body condition. The biological material analyzed is from a top dairy cow farm, SC Panifcom SRL Vlădeni, from North-East area of Romania. After appreciation of animals' body condition using United States system with 5 points and with 0.25 graduation data were centralized and processed by calculating the main statistical indicators and frequency for of body condition in different physiological phases for the studied animals. The largest percent (23.71%) of cows which are in the phase of late part of gestation up to first month after calving had a body condition score of 3.75, for cows in service period phase up to first pregnancy month, body condition score was 2.75 for 27.6% of the animals. The highest rate of animals which are between 4 and 7 months of gestation were the value of 2.75 and for the majority of animals being in the late lactation phases (23.97%) the body condition score was 3.75.

Key words: body condition, dairy cows, physiologic status


CONTRIBUŢII LA STUDIUL CONDIŢIEI CORPORALE A VACILOR DE LAPTE ÎN RELAŢIE CU STAREA FIZIOLOGICĂ A ACESTORA

E.C. Popescu, I. Gîlcă, V. Maciuc, V. Ujică, Tr.Şt. Atanasiu, C. Cristian, Ancuţa Elena Coşuleanu

Rezumat
În ţările cu o zootehnie dezvoltată condiţia corporală a vacilor este un indicator important în evaluarea confortului, a întreţinerii animalelor şi a stării de sănătate a acestora. Managementul rezervelor corporale de energie a vacilor de lapte a îmbunătăţit în general eficienţa producţiei reducând incidenţa şi severitatea bolilor metabolice şi reproductive. Studiul de faţă constă în urmărirea vacilor de lapte în toate fazele fiziologice de-a lungul unui calving interval şi evaluarea condiţiei corporale a acestora. Materialul biologic analizat face parte dintr-o fermă de top pentru exploatarea vacilor de lapte din zona de nord-est a ţării şi anume SC Panifcom SRL Vlădeni. După aprecierea condiţiei corporale a animalelor prin sistemul american de notare, cu note de la 1 la 5 şi subdiviziuni de 0.25, datele primare au fost centralizate şi prelucrate calculându-se principalii indici statistici şi frecvenţa condiţiei corporale pe faze fiziologice pentru animalele luate în studiu. Astfel, ponderea cea mai mare (23,71%) din vacile aflate în ultima parte a gestaţie - prima lună după fătare a avut-o notă pentru condiţia corporală de 3,75, pentru vacile aflate în perioada de service period - prima lună de gestaţie, condiţia corporală a fost de 2,75 pentru 27,6% din animale. Ponderea cea mai mare a animalelor aflate între lunile 2 şi 5 de gestaţie a avut-o nota 2,75 iar pentru majoritatea animalelor aflate în ultima parte a lactaţiei (23.97%) nota condiţiei corporale a fost 3,75.

Cuvinte cheie: condiţie corporală, vaci de lapte, stare fiziologică