Degola Lilija

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


PROBIOTIC BIOPLUS 2B EFFECT ON SOWS PRODUCTIVITY AND PIGLETS WEIGHT

Degola Lilija, Bula Sanita

Abstract
Sustainable, environmentally friendly manufacturing strategy, which guarantees a secure, safe food production, is very important worldwide, so the increasing popularity of bio-derived and integrated farming methods is growing. That was the reason of antibiotics prohibition as growth promoters, which were long time used as a feed additive. Antibiotic prohibition in Latvia came into validity on 1st of January 2006. Scientists in both Europe and the world intensely focused on new livestock production strategies up to resolve issues that require antibiotics instead. Nowadays biotechnology generated a lot of new feed additives, which can ensure good health and productivity of sows. They can be divided into five groups: organic acids or acidifiers, enzymes, probiotics (beneficial microorganisms), prebiotics (nutrients for desired flora), immune system stabilizing agents and plants extracts, vegetable oils. The aim of the research was to evaluate the influence of probiotic BioPlus 2B on the weight loss of sows during lactation, piglet's weight and insemination frequency of sows. A total of 126 sows from two weeks before farrowing to weaning from commercial pig farm SIA "Korkalns", Rudbarži region, were used for the research. The sows were split into two groups: the trial group was given probiotic BioPlus 2B supplemented feed, and the control group was given non-supplemented feed. The trial was performed in three replications. The results showed that the live weight loss of sows was 42.1 ± 1.78 kg (16%) in the control group, but in the trial (probiotic) group 21.3 ± 1.42 kg (7.8%). The difference of live weight loss of sows was significant (p<0.05). The higher feed intake (6.6 kg per day) of the sows in the probiotic group resulted in smaller live weight loss. The feed intake of the control group sows was 5.6 kg per day. Although insemination of sows in the control and experimental groups followed on the 4th - 5th day after weaning piglets, comparatively more sows needed re-insemination in the control group - 22 sows or 36% of the total number of sows, but of the trial group, 13 or 20.0% were re-inseminated. Number of weaned piglets increased by 7.5% and weaned piglets litter live weight was significantly higher in trial group (p<0.05).

Key words: probiotic, sows, live weight, weaned piglets


EFECTUL PROBIOTICELOR BIOPLUS 2B ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII SCROAFELOR ŞI ASUPRA CREŞTERII ÎN GREUTATE LA PURCEI

Degola Lilija, Bula Sanita

Rezumat
Strategia durabilă de obţinere a produselor ecologice garantează obţinerea unor produse sigure şi creşte siguranţa alimentară, motiv pentru care interesul faţă de aceste produse este în creştere la nivel mondial. Metodelor de producţie care stau la baza agriculturii organice sunt aplicate în multe ţări într-un sistem integrat şi sunt în continuă dezvoltare. Obţinerea produselor bio interzice utilizarea unor promotori de creştere, care mult timp au fost utilizaţi ca aditivi pentru hrana animalelor. Interdicţia de a utiliza antibiotice în Letonia a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2006. Oamenii de ştiinţă din Europa şi din alte ţări şi-au axat activităţile pe aplicarea unor strategii noi de obţinere a producţiilor animale, care garantează siguranţa alimentară. Aceste preocupări sunt mereu actuale întrucât în zilele noastre biotehnologia a generat o gamă variată de aditivi furajeri, care pot asigura o sănătate bună şi o productivitate mai bună la scroafe. După natura lor, produsele respective pot fi împărţite în mai multe grupe: acizi organici, enzime, probiotice, prebiotice, stabilizatori etc. Scopul cercetării a fost de a evalua influenţa probioticului BioPlus 2B atât în evoluţia greutăţii la scroafele aflate în perioada de alăptare cât şi frecvenţa de inseminare a scroafelor. A fost analizat un lot 126 de scroafe aflate în intervalul dintre ultimele 2 săptămâni de gestaţie şi înţărcarea purceilor. Lotul a aparţinut unui efectiv comercial din ferme de porcine SIA "Korkalns", din Regiunea Rudbarži. Pentru a îndeplini obiectivele stabilite scroafele au fost împărţite în două grupuri: un lot a primit în hrană probiotic BioPlus 2B, iar celălat lot de control a fost hrănit cu furaje fără aditivi. Studiul a fost realizat în trei serii experimentale, iar rezultatele obţinute au evidenţiat diferenţe semnificativa (p <0,05). Consumului de hrană mai mare consemnat (6,6 kg/zi) la lotul format din scroafe care au primit probiotice a dus la pierderi mai mici de greutate în viu. Cu toate că însămânţarea scroafelor din loturile de control şi experimental a fost efectuată la 4-5 zile după înţărcarea purceilor, mai multe scroafe au necesitat repetarea inseminării în grupul de control - 22 femele sau 36% din total, comparativ cu 13 scroafe sau 20% din total, în lotul experimental. Numărul de purcei înţărcaţi a crescut cu 7,5% şi greutatea vie a purceilor a fost semnificativ mai mare în lotul experimental (p<0.05).

Cuvinte scroafe, probiotice, greutate vie, purcei