David Arnold Kaligis

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


LONG TERM EVALUATION OF SOME SPECIES OF TROPICAL PASTURE UNDER DIFFERENT GRAZING REGIME IN COCONUT BASED FARMING

David Arnold Kaligis, Selvie Diana Anis

Abstract
Improving the productivity and quality of forage resources for ruminants in shaded environment underneath coconuts plantations needs to study the yield and persistence of the species. Under controlled and free grazing regime grasses species of Stenotaphrum secundatum and Brachiaria humidicola cv. Tully showed a good performance in terms of herbage yield and persistence in heavy grazing, and combined well with legumes, especially Arachis pintoi cv. Amarillo. Rotational grazing regime and ideal stocking rate is needed to ensure the productivity of Brachiaria humidicola cv. Tully pasture and daily gain of cattle in coconut based farming.

Key words: evaluation, tropical pasture, grazing regime, coconut, farming


EVALUAREA PE TERMEN LUNG A UNOR SPECII PRATICOLE DIN ZONA TROPICALĂ, EXPLOATATE ÎN DIFERITE REGIMURI DE PĂŞUNAT, ÎN FERMELE DE COCOTIERI

David Arnold Kaligis, Selvie Diana Anis

Rezumat
Înbunătăţirea productivităţii şi calităţii resurselor furajere pentru rumegătoare în condiţii de umbră de sub plantaţiile de coctieri are la bază studierea productivităţii şi persistenţei acestor specii. Sub un regim de păşunat controlat sau liber, speciile ierbacee de Stenotaphrum secundatum şi Brachiaria humidicola cv. Tully au arătat o bună performanţă în termeni de producţie şi persistenţă în condiţii de păşunat intens, unde au fost combinate corespunzător cu leguminoase, mai ales Arachis pintoi cv. Amarillo. Rotaţia regimului de păşunat şi încărcătura corespunzătoare de animale pe suprafaţă de pajişte este necesară pentru a asigura o bună productivitate a speciei Brachiaria humidicola cv. Tully de pe păşune şi un spor mediu zilnic a vitelor crescute într-o exploataţie de coctieri.

Cuvinte cheie: evaluare, păşune tropical, regim de păş, cocos, exploatare