Daniela Cristina (IbĂnescu) Gheorghe

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


GROWTH AND MORTALITY ESTAMATION PARAMETERS FOR THE PRUSIAN CARP
(Carassius gibelio, Bloch, 1782) POPULATION FROM DANUBE RIVER (Km 170 - 196)

Daniela Cristina (Ibănescu) Gheorghe, Aurelia Nica, V. Cristea, G.P. Răzlog

Abstract
This paper presents the results of the growth and mortality parameters of the Prussian carp population from the Danube (km 170-196). This study was performed on 314 specimens of Prussian carp caught in the period 2006-2009 in the both river and the floodplain ponds. The purpose of this study was to determine the relationships: length - weight (L - W), to estimate the growth parameters (von Bertalanffy) L∞, k, t and the mortality rates (Z, M, F) for the Prussian carp population.
The relationship between length - weight (L - W) in the study period for Prussian carp population is W=0.0298 * Lt2.866.
The assessment of the growth parameters (von Bertalanffy) L∞, k, to, led to values comparable to other populations of Prussian carp in our country which live in similar conditions.
The growth equation that shows the body length (Lt) as a function of the age (t) from the studied population has the form: Lt=39.38*(1-e-0.630(t+0.140)).
The estimated values of the mortality rates for the studied population are high thus: total mortality (Z) is 2.29 and the natural (M) reaches 0.825.
Exploitation rate, E = 0.63 calculated for the carp population exceeds the optimum value (0.5) suggesting that the population of carp in the studied area is over fished.

Key words: Prussian carp, length - weight relationship, growth parameters, mortality rates


ESTIMAREA PARAMETRILOR DE CREŞTERE ŞI MORTALITATE LA POPULAŢIA DE CARAS (CARASSIUS GIBELIO, B., 1782) DIN FLUVIUL DUNĂREA (KM 197-170)

Daniela Cristina (Ibănescu) Gheorghe, Aurelia Nica, V. Cristea, G.P. Răzlog

Rezumat
Lucrarea prezintă rezultatele estimării parametrilor de creştere şi mortalitatea ai populaţiei de caras din Dunăre (km 170-196). Acest studiu s-a realizat asupra a 314 exemplare de caras capturate în perioada 2006-2009 atât în fluviu cât şi în bălţile din zona inundabilă.
Scopul acestui studiu a fost determinarea relaţiei talie - masă (L - W), estimarea parametrilor de creştere L∞, k, to, a ratelor de mortalitate dar şi ratei de exploatare (E) ai populaţiei de caras.
Relaţia dintre talie - masă (L - W) pentru populaţia de caras în perioada de studiu este W=0.0298 * Lt2.866.
Evaluarea parametrilor de creştere (Von Bertalanffy) L∞, k, to, a condus la obtinerea unor valori comparabile cu ale altor populatii de caras din ţara noastră a căror condiţii de viaţă sunt asemănătoare. În urma estimării parametrilor de creştere ecuaţia matematică ce ilustrează lungimea corpului (Lt) ca o funcţie de vârstă (t) pentru populaţia de caras din sectorul studiat are forma: Lt=39.38*(1-e-0.630(t+0.140)).
Valorile estimate ale ratelor de mortalitate pentru populaţia studiată sunt ridicate, astfel: mortalitatea totală (Z) este 2,29 iar cea naturală (M) atinge valoarea de 0,825.
Rata de exploatare, E = 0,63 calculată pentru populaţia de caras depăşeşte valoarea optimă (0,5) ceea ce sugerează că populaţia de caras din zona studiată este supraexploatată.

Cuvinte cheie: caras, relaţia lungime-masă, parametrii de creştere, rate de mortalitate