D. Dronca

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


DYNAMICS OF WILD ANIMALS POPULATIONS FOR HUNTING FROM 50 BANLOC ARIA, FOREST DISTRICT LUNCA TIMIŞULUI, IN 2007-2011 PERIOD

D. Dronca, N. Păcală, I. Bencsik, C. Pascal, Mihaela Ivancia,
M. Matiuti, R. Popa, Adela Marcu, Ada Cean, A. Oprea, Liliana Boca

Abstract
Romania integration in EU, impose a special attention on hunting animals populations. The aim of the present paper is to study the quantitative evolution of the hunting population for 13 breeds, in the period 2007-2011, in the hunting terrain 50 Banloc, from Forest Domain - Lunca Timisului, with an total area of 11,148 ha. The conclusion was that the numeric evolution of the studied breeds is normal, keeping a balance between populations as a result of natural and artificial selection. It was also noticed that there is a good correlation between the numbers of individuals from the studied breed and the biogenic capacity of the studied hunting fund.

Key words: hunting animals, hunt population, cynegetic


DINAMICA EFECTIVELOR DE VÂNAT PE FONDUL 50 BANLOC, OCOLUL SILVIC LUNCA TIMIŞULUI, ÎN PERIOADA 2007-2011

D. Dronca, N. Păcală, I. Bencsik, C. Pascal, Mihaela Ivancia,
M. Matiuti, R. Popa, Adela Marcu, Ada Cean, A. Oprea, Liliana Boca

Rezumat
Integrarea României în UE, impune acordarea unei atenţii speciale efectivelor de vânat. Scopul prezentei lucrări a fost acela de a studia evoluţia cantitativă a efectivelor de vânat pentru 13 specii, pe cunoscutul fond de vânătoare 50 Banloc, cu o suprafaţă totală de 11148 ha, din cadrul Ocolului Silvic Lunca Timişului, în perioada 2007-2011. Concluzia a fost aceea că evoluţia numerică a speciilor studiate de pe fondul de vânătoare 50 Banloc, este normală, păstrându-se un echilibru între populaţii ca urmare a acţiunii selecţiei naturale şi artificiale. De asemenea s-a constatat că există o corelaţie bună între numărul de indivizi din speciile studiate şi capacitatea biogenică a fondului de vânătoare studiat.

Cuvinte cheie: animale de vânătoare, fond de vânătoare, cinegetic