Cristina Simeanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON PHYSIC-CHEMICAL INDICES OF THE MEAT OF THE STURGEON SPECIES POLYODON SPATHULA

Cristina Simeanu, D. Simeanu, B. Păsărin

Abstract
The research was conducted on a total of 40 sturgeon of Polyodon spathula (paddlefish), of different ages (10 copies Ps0+, 10 copies Ps1+, 10 copies Ps2+ and 10 copies Ps3+), from a farm in the county of Botoşani. pH level of the fill site (side muscle), derived from Polyodon spathula analyzed, and was determined on fresh meat, respectively, at 24 hours after slaughter. pH value of meat varied: between 6.90 and 7.11 and between 6.77 and after slaughter from 6.89 to 24 hours after slaughter. The chemical composition of fish meat of Polyodon spathula analyzed to determine the fill site from paddlefish, of different ages. Water content of the fill site, the species of sturgeon Polyodon spathula for four summers of growth analyzed ranged between 75.41% for Ps3+ and 78.37% for Ps0+; water content varying in the same fish species according to age. Protein content of the fill site from Polyodon spathula species, for the four summers of growth was values between 18.08% for Ps0+ and 19.89% Ps3+, the protein content of sturgeon meat of Polyodon spathula analyzed species within this group of fish protein. Fat content of the fill site to paddlefish sturgeon analyzed, ranged from 2.45 to 3.96%, these values fall into the category of sturgeon fish low in fat.

Key words: sturgeon, filet, chemical content


CERCETĂRI PRIVIND INDICII FIZICO-CHIMICI AI CĂRNII PROVENITĂ DE LA SPECIA DE STURIONI POLYODON SPATHULA

Cristina Simeanu, D. Simeanu, B. Păsărin

Rezumat
Cercetările s-au efectuat pe un număr de 40 sturioni Polyodon spathula (peştele lopătar), de diferite vârste (10 exemplare Ps0+, 10 exemplare Ps1+, 10 exemplare Ps2+ şi 10 exemplare Ps3+ provenite de la o exploataţie piscicolă din jud. Botoşani. Nivelul valorii pH a fille-ului (muşchi laterali), provenit de la peştii Polyodon spathula analizaţi, s-a determinat pe carnea proaspătă şi respectiv, la 24 ore după sacrificare. Valoarea pH a cărnii a oscilat: între 6,90 şi 7,11 după sacrificare şi între 6,77 şi 6,89 la 24 ore după sacrificare.Compoziţia chimică a cărnii peştilor Polyodon spathula analizaţi, s-a determinat pe fille-ul provenit de la peştii lopătar, de diferite vârste. Conţinutul în apă al fille-ului, la specia de sturioni Polyodon spathula, pentru cele patru veri de creştere analizate, a avut valori cuprinse, între 75,41% pentru Ps3+ şi 78,37% pentru Ps0+; conţinutul în apă variind în cadrul aceleiaşi specii în funcţie de vârsta peştelui. Conţinutul în proteine al fille-ului provenit de la specia Polyodon spathula, pentru cele patru veri de creştere, a avut valori cuprinse între 18,08% pentru Ps0+ şi 19,89% pentru Ps3+ conţinutul în proteine a cărnii sturionilor Polyodon spathula analizaţi, încadrează această specie în grupa peştilor proteici. Conţinutul în lipide al fille-ului la sturionii Polyodon spathula analizaţi, a fost cuprins între 2,45-3,96%, valori ce situează aceşti sturioni în categoria peştilor cu conţinut scăzut de lipide.

Cuvinte cheie: sturioni, fille, conţinut chimic