Casiana-Agatha Apetroaei (Petrescu)

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON THE CHEMICAL CHARACTERIZATION OF TURKEY MEAT

Casiana-Agatha Apetroaei (Petrescu), Roxana Lazăr, M.M. Ciobanu, P.C. Boişteanu

Abstract
The purpose of the present study was to highlight the importance of the chemical composition of turkey meat on the human alimentation. The biological material used was represented by the principal muscular regions B.U.T. Big 6 hybrid groups. The objective pursued in the study was represented by: determination of protein, fat, water and collagen percent from the major muscular of the turkey carcasses. The main chemical components were determined using the automatic analyzer Food Check. The tests carried out have revealed the following results: in what concerns the average percent of water, 69.8% was determined in the breast, 71.94% in the superior thigh, 70.58% in the inferior thigh, 70.76% in the wings while the dry substance has registered average values of 30.2% in the breast, 28.06% and 30.43% in the superior thigh, respectively the inferior one and 33.23% in the wings. These investigations are part of a larger study whose primary goal is to characterize the chemical properties of the meat obtained from turkey hybrids destined for meat production.

Key words: turkey, chemical composition, meat


CERCETĂRI PRIVIND CARACTERIZAREA PROPRIETĂŢILOR CHIMICE A CĂRNII DE CURCAN

Casiana-Agatha Apetroaei (Petrescu), Roxana Lazăr, M.M. Ciobanu, P.C. Boişteanu

Rezumat
Scopul prezentului studiu a fost acela de a determina compoziţia chimică a cărnii obţinute în urma sacrificării hibrizilor de curcă. Materialul biologic utilizat a fost reprezentat de hibridul B.U.T. Big 6 de la care, în urma sacrificării şi tranşării, au fost prelevate probe din masele musculare aflate în diverse regiuni ale carcasei. Obiectivele urmărite au fost reprezentate de: stabilirea procentului în proteine, grăsimi, apă şi colagen din principalele grupe musculare ale carcaselor de curcan. Caracteristicile chimice ale probelor prelevate au fost determinate cu ajutorul analizatorului automat Food Check. Determinările efectuate au evidenţiat o serie de rezultate după cum urmează: privitor la procentul mediu de apă, determinat pe regiuni tranşate, s-a stabilit o valoare de 69,8% la piept, de 71,94% la pulpa superioară, 70,58% la nivelul pulpei inferioare şi 70,76% la aripi. Substanţa uscată a înregistrat valori medii diferite în raport cu regiunea analizată, fiind de 30,2% la nivelul pieptului, 28,06% şi 29,42% la nivelul pulpei superioare, respectiv a celei inferioare şi 29,24% la nivelul aripilor. Aceste cercetări fac parte dintr-un studiu mai amplu a cărui scop principal vizează caracterizarea proprietăţilor chimice a cărnii obţinute de la hibrizii de curcan, destinaţi producţiei de carne.

Cuvinte cheie: curcan, compoziţie chimică, carne