Carmen Georgeta Nicolae

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE ESTIMATION OF GENETIC DETERMINISM FOR BIOECONOMIC AND ECOECONOMIC TRAITS
IN FISH - BASIS FOR GENETIC IMPROVEMENT

Carmen Georgeta Nicolae, H. Grosu, R.A. Popa, Dana Popa, M. Maftei, Mioara Costache

Abstract
Establish the genetic determinism is a very important step in animal breeding, including fish. Result of the selection of fish depends directly on the statistical relationship between the coefficient of heritability and phenotype. According to heritability value is underlie the breeding system, selection purposes and method. Furthermore the heritability is a part of any mathematical relation in animal breeding (estimation of breeding value, genetic gain). The work consists in identifying the methods used at international level for determining heritability of fish. The development of methodology for determining the genetic determinism is a basis for genetic improvement programs. A properly chosen and applied methodology can have a positive impact on bioeconomic and economic traits in fish.

Key words: fish, genetic improvement, heritability


ESTIMAREA DETERMINISMULUI GENETIC PENTRU CARACTERELE BIOECONOMICE ŞI ECOECONOMICE LA PEŞTI - BAZĂ PENTRU AMELIORAREA GENETICĂ

Carmen Georgeta Nicolae, H. Grosu, R.A. Popa, Dana Popa, M. Maftei, Mioara Costache

Rezumat
Stabilirea determinismului genetic este un pas foarte important în creşterea animalelor, inclusiv a peştilor. Rezultatul selecţiei la peşti depinde direct de relaţia statistică existentă între valoarea coeficientului de heritabilitate şi fenotip. În funcţie de valoarea heritabilităţii se stabileşte sistemul de reproducere, obiectivele selecţiei şi metoda de selecţie. În plus, heritabilitatea este o parte din orice relaţie matematică în creşterea animalelor (estimarea valorii de ameliorare, progresul genetic). Lucrarea constă în identificarea metodelor folosite la nivel internaţional privind determinarea heritabilităţii la peşti. Punerea la punct a metodologiei de stabilire a determinismului genetic constituie baza elaborării programelor de ameliorare genetică. O metodologie corect aleasă şi aplicată poate avea un impact pozitiv asupra valorificării caracterelor bioeconomice şi ecoeconomice la peşti.

Cuvinte cheie: ameliorare genetică, heritabilitate, peşti