C. Radu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON THE INFLUENCE OF DENSITY FROM PEN ON GROWTH PARAMETERS RECORDED
AT PIGS THAT ARE USED FOR THE PRODUCTION OF BACON

C. Radu, G. Hoha, I. Pagu, C.E. Nistor, B. Păsărin

Abstract
The purpose of this study was to establish the influence of density from pen on the production performance registered in a pig breeding unit for bacon. The biological material consisted of xYorkshire Landrace x Duroc triracial Metis (LYD) divided into two batches: L1 - 21 animals per pen and L2 - 26 animals per pen. The following parameters were observed: the dynamics of weight gain, average daily gain, feed consumption during growth and fattening period, the feed conversion index and the actual losses and their causes. The dynamics of the body weight shows a superiority of the batch: L1 (99, 4 kg) to batch L2 (97.8 kg), which represents a difference of 1.63%. Also in the case of other studied parameters (the average daily weight gain, feed consumption, feed conversion) the batch that was formed from 21 specimens/pen (L1) registered high performances in comparison with batch L2 (26 specimens/pen). The results that were obtained confirm the fact that the density of the pens influences the productive performances of the pigs. On the basis of the data we recommend that the pigs are kept in effectives of 20-21 specimens per pen in order to obtain better productive and economic results

Key words: pigs, density, body weight, feed consumption


CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA DENSITĂŢII DIN BOXĂ ASUPRA PARAMETRILOR
DE CREŞTERE ÎNREGISTRAŢI LA PORCII EXPLOATAŢI PENTRU PRODUCŢIA DE BACON

C. Radu, G. Hoha, I. Pagu, C.E. Nistor, B. Păsărin

Rezumat
Scopul acestui studiu a fost reprezentat de a evalua influenţa densităţii din boxă asupra performanţelor de producţie înregistrate într-o unitate de creştere a porcilor pentru bacon. Materialul biologic a fost constituit din metişi trirasiali Landrace xYorkshire x Duroc (LYD) grupaţi în două loturi: L1 - 21 captete pe boxă şi L2 - 26 capete pe boxă. Au fost urmăriţi următorii parametri: dinamica creşterii în greutate, sporul mediu zilnic, consumul de hrană pe perioada de creştere şi îngrăşare, indicele de conversie a hranei şi pierderile din efectiv şi cauzele acestora. Dinamica greutăţii corporale indică o superioritate a lotului L1 (97,5 kg) faţă de lotul L2 (95,6 kg), ceea ce reprezintă o diferenţa de 1,98%. De asemenea şi în cazul altor parametri studiaţi (sporul mediu zilnic, consumul de nutreţ, conversia hranei) lotul format din 21 indivizi/boxă (L1) a înregistrat performaţe superioare comparativ cu lotul L2 (26 indivizi/boxă). Rezultatele obţinute confirmă faptul că, densitatea din boxă influenţează performanţele productive ale porcilor. Pe baza datelor din experienţă recomandăm întreţinerea purceilor în efective de 20-21 indivizi pe boxă pentru obţinerea celor mai bune rezultate productive şi economice.

Cuvinte cheie: porci, densitate, greutate corporală, consum nutreţ