C. Cristian

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY ON THE BODY DEVELOPMENT AND CONFORMATION-CONSTITUTION OF THE TIGAIE
RUSTY VARIETY POPULATION FROM BACAU COUNTY AREA

C. Cristian, Tr.Şt. Atanasiu, N. Iftimie, Gh. Grigoraş, V. Jipa, Gabriela Baciu, C. Sava, E.C. Popescu

Abstract
This study aimed to determine the current level of development of conformation-constitution and body development in the population of Tigaie sheep Rusty variety population bred and exploited within the Research-Development Station for Goat and Sheep Breeding Secuieni-Bacau. The investigations were carried out on the Izvoru Berheciului farm, targeting a number of 140 sheep from Tigaie rusty variety. There were run mass measurements during 2010 mating season. After the statistical processing of data, it was found that the average weight of sheep bred and exploited in Bacau SCDCOC-Secuieni was 40.35 kg, 4.56% higher value compared with the data mentioned in the literature-38.51 kg. The results of research indicate that the eumetric appearance of Tigaie breed and the upward dynamics of body development certify the selection and breeding works carried on within SCDCOC Secuieni-Bacau.

Key words: Tigaie, body development, sheep


STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA CORPORALĂ ŞI A CONFORMAŢIEI-CONSTITUŢIEI
LA POPULAŢIA DE ŢIGAIE VARIETATEA RUGINIE DIN AREALUL JUDEŢULUI BACĂU

C. Cristian, Tr.Şt. Atanasiu, N. Iftimie, Gh. Grigoraş, V. Jipa, Gabriela Baciu, C. Sava, E.C. Popescu

Rezumat
Prezentul studiu a avut ca scop determinarea gradului actual al dezvoltării corporale şi a conformaţiei-constituţiei la populaţia de ovine Ţigaie varietatea ruginie crescută şi exploatată în cadrul Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Secuieni-Bacău. Cercetările au fost desfăşurate în ferma Izvoru Berheciului, vizând un număr de 140 oi rasa Ţigaie varietatea ruginie, la care s-au efectuat măsurători de masă, în sezonul de montă 2010. În urma centralizării şi prelucrării statistice a datelor s-a constatat că media greutăţii corporale a oilor crescute şi exploatate în cadrul S.C.D.C.O.C. Secuieni-Bacău este de 40,35 kg, valoare superioară cu 4,56 % comparativ cu datele menţionate în literatura de specialitate de 38,51 kg. Rezultatele obţinute în urma cercetărilor confirmă caracterul eumetric al rasei Ţigaie, dinamica ascendentă a gradului de dezvoltare corporală la populaţia studiată certifică munca de selecţie şi ameliorare desfăşurată în cadrul S.C.D.C.O.C. Secuieni-Bacău.

Cuvinte cheie: Ţigaie, dezvoltare corporală, oi