C.E. Nistor

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY OF SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS ONCORHYNCHUS MYKISS BREED FARMED
IN SALMONID EXPLOATATIONS FROM MOLDOVA

C.E. Nistor, I.B. Pagu, Lenuţa Fotea, C. Radu, B. Păsărin

Abstract
Study of morphological characters of fish by means of biometry is a frequently used method and consists in determining the variability of characters in isolated individuals or groups of individuals, by direct measurement, weighting and statistical processing of obtained data. Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, is characterized by intensively body growing superior to other salmonid breeds, being the breed which assimilates best the growing conditions of intensive trout farms. This breed is the object of the current study by analyzing of 40 individuals of third summer, 20 individuals in each batch (L1 and L2), in two trout farms from mountain area of Moldova. Based on the processing of the obtained data were calculated the most representative indexes and maintenance coefficients. The obtained values were between 3.58 at L1 batch and 3.83 at L2 batch for profile index; for Fulton coefficient 1.74 at L1 batch and 1.56 at L2 batch; for Kiselev index between 1.46 at L1 batch and 1.55 at L2 batch; for thickness index 44.44 at L1 batch and 45.61 at L2 batch; for fleshy index I 21.21 at L1 batch and 20.10 at L2 batch, and for fleshy index II 18.76 at L1 batch and 19.18 at L2 batch. After analyzing the obtained results we can conclude that the analyzed fish from both experimental batches presented a good state of maintenance.

Key words: morphological characters, Oncorhynchus mykiss, body indices, maintenance coefficients


STUDIUL UNOR CARACTERE MORFOLOGICE ALE SPECIEI ONCORHYNCHUS MYKISS CRESCUT ÎN BAZINE PISCICOLE DIN MOLDOVA

C.E. Nistor, I.B. Pagu, Lenuţa Fotea, C. Radu, B. Păsărin

Rezumat
Studiul caracterelor morfologice la peşti cu ajutorul biometriei este o tehnică frecvent utilizată şi constă în determinarea variabilităţii caracterelor la indivizi izolaţi sau la grupe de indivizi, prin măsurători directe, cantăriri şi prelucrare statistică a datelor obţinute. Păstrăvul curcubeu, Oncorhynchus mykiss, se caracterizează printr-un ritm intens de creştere corporală, superior celorlalte specii de salmonide fiind specia care asimilează cel mai bine condiţiile de creştere din păstrăvăriile intensive. Această specie a făcut obiectul prezentului studiu analizându-se 40 de exemplare de vara a III-a, câte 20 exemplare, pe fiecare lot experimental (L1 şi L2), din două păstrăvării din zona montană a Moldovei. Pe baza prelucrării datelor obţinute au fost calculaţi principalii indici şi coeficienţi de întreţinere. Valorile obţinute au fost cuprinse între 3,58 la lotul L1 şi 3,83 la lotul L2 pentru indicele de profil; pentru coeficientul Fulton 1,74 la lotul L1 şi 1,56 la lotul L2; pentru indicele Kiselev între 1,46 la lotul L1 şi 1,55 la lotul L2; pentru indicele de grosime 44,44 la lotul L1 şi 45,61 la lotul L2; pentru indicele de carnozitate I 21,21 la lotul L1 şi 20,10 la lotul L2 iar pentru indicele de carnozitate II 18,76 la lotul L1 şi 19,18 la lotul L2. În urma analizei rezultatelor obţinute putem concluziona că materialul piscicol analizat din ambele loturi experimentale a prezentat o stare bună de întreţinere.

Cuvinte cheie: caractere morfologice, Oncorhynchus mykiss, indici corporali, coeficienţi de întreţinere