Angelica Docan

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


CONTROL OF AEROMONAS SALMONICIDA INFECTION IN RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) REARED IN RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM

Angelica Docan, V. Cristea, Lorena Dediu, Aurelia Nica

Abstract
Recirculating systems create unique environments for fish culture which may provide favorable conditions for disease occurrence or the reproduction of opportunistic microorganisms. Stressful conditions in recirculating systems, such as poor water quality or high stocking densities in the culture tanks, may contribute to disease outbreaks. The present study was conducted in the context of pathogen bacteria proliferation reported in the case of Onchorhynchus mykiss reared in a recirculating system. First clinical signs of disease were evident in terms of lesion: bleeding ulcers on the skin surface, bruising at the base of fins, bleeding oral region. A. salmonicida has been isolated from the kidneys, blood and furuncle of sick fish. Furunculosis is a bacterial infection of salmonids and other fishes caused by Aeromonas salmonicida. Aeromonas salmonicida strains isolated from diseased specimens of trout, showed an antibiotic resistance-type "multi-Steep" being sensitive to chloramphenicol, kanamycin, streptomycin and resistant to penicillin, ampicillin, tetracycline, oxacillin and erythromycin. Following application of different treatment schemes, the best results were obtained with chloramphenicol for 7 days.

Key words: Oncorhynchus mykiss, Aeromonas salmonicida, recirculating aquaculture system


CONTROLUL INFECŢIEI PĂSTRĂVULUI CURCUBEU (ONCORHYNCHUS MYKISS) CU AEROMONAS SALMONICIDA, ÎN CONDIŢIILE UNUI SISTEM RECIRCULANT DE ACVACULTURĂ

Angelica Docan, V. Cristea, Lorena Dediu, Aurelia Nica

Rezumat
Sistemele recirculante de acvacultura, în unele situaţii pot oferi condiţii favorabile apariţiei îmbolnăvirilor sau înmulţirii microorganismlor oportuniste. Condiţii stresante din sistemele de recirculare, cum ar fi calitatea deficitară a apei sau densităţile mari de stocare, pot contribui la apariţia focarelor de boală. Studiul de faţă a fost realizat în contextul proliferării bacteriilor patogene într-un sistem recirculant de creştere a speciei Onchorhynchus mykiss, si a avut drept obiectiv testarea mai multor antibiotice in vederea identificării celui mai eficient tratament. Primele semne clinice ale bolii au fost evidente, observându-se: ulcere hemoragice la suprafaţa tegumentului, echimoze la baza înotătoarelor, sângerarea regiunii anale. În urma examenelor bacteriologice a fost izolată bacteria A. salmonicida din rinichi, sânge şi furunculele peştilor cu semne de boală. Furunculoza este o infecţie bacteriană specifică salmonidelor dar şi altor specii de peşti, fiind provocată de bacteria Aeromonas salmonicida. Tulpinile de Aeromonas salmonicida izolate de la exemplarele de păstrăv bolnave, au arătat o rezistenta la antibiotice de tip "multi-Steep", fiind sensibile la cloramfenicol, kanamicina, streptomicină şi rezistente la penicilină, ampicilină, tetraciclină, eritromicină şi oxacilina. După aplicarea schemelor de tratament diferite, cele mai bune rezultate au fost obţinute în cazul îmbăierilor cu cloramfenicol, timp de 7 zile.

Cuvinte cheie: Oncorhynchus mykiss, Aeromonas salmonicida, sistem recirculant de acvacultură