AncuŢa Elena CoŞuleanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON THE CORRELATIONS BETWEEN PROTEIN BLOOD PROFILE AND MUSCLE PROTEIN CONTENT IN BOVINES

Ancuţa Elena Coşuleanu, P.C. Boişteanu, M.C. Prisacaru

Abstract
Interpretation of the physiological status of bovines by means of blood biochemistry gives us information about the animal, the husbandry and maintenance technologies used, whose consequences are reflected on meat quality. The purpose of this study was to analyze the protein blood profile and muscle proteins in bovines. The research material used was represented by bovines, belonging to races Fleckvieh, Pinzgauer and Black Spotted Romanian, which were slaughtered for sale as cut portions. From these animals blood and muscle samples were taken. The muscular tissue was represented by Longissimus dorsi, Semimembranosus, Triceps brachii, Rhomboideus muscle. The concentration of total blood proteins ranged from 9.38 g/dL in Pinzgauer females and 12.99 g/dL in Fleckvieh females. Blood albumin showed values of 5.53 g/dL in Fleckvieh males and 3.37 g/dL in Black Spotted Romanian females. Muscle protein content was higher at the Black Spotted Romanian race, both males and females, in the Triceps brachii and Rhomboideus muscles. The analysis of the obtained values indicates that at the bovines with high concentrations of total blood protein and albumin had a lower percentage of muscle protein.

Key words: bovine, total blood protein, albumin, muscle tissue, muscle proteins


CERCETĂRI PRIVIND CORELAŢIILE DINTRE PROFILUL PROTEIC SANGVIN ŞI CONŢINUTUL ÎN PROTEINE MUSCULARE LA BOVINE

Ancuţa Elena Coşuleanu, P.C. Boişteanu, M.C. Prisacaru

Rezumat
Interpretarea statusului fiziologic al bovinelor prin metode de biochimie sangvină ne oferă informaţii despre animal, tehnologiile de creştere şi întreţinere utilizate, a căror consecinţe se reflectă asupra calităţii cărnii. Scopul acestui studiu a fost analiza profilului proteic sanguin şi a celui muscular la bovine. Materialul de cercetare utilizat a fost reprezentat de bovine, aparţinând raselor Bălţată austriacă, Pinzgau şi Bălţată cu negru românească, care au fost abatorizate în vederea comercializării sub formă de porţiuni tranşate. De la aceste bovine au fost prelevate probe sangvine şi probe de ţesut muscular. Ţesutul muscular a fost reprezentat de muşchii Longissimus dorsi, Semimembranosus, Triceps brachii, Rhomboideus. Concentraţia de proteine totale sangvine a variat între 9,38 g/dL la femelele de rasă Pinzgau şi 12,99 g/dL la femelele din rasa Bălţată austriacă. Albumina sangvină a prezentat valori de 5,53 g/dL la masculii de rasă Bălţată austriacă şi 3,37 g/dL la femelele din rasa Bălţată cu negru românească. Conţinutul în proteine musculare a fost mai ridicat la rasa Bălţată cu negru românească, atât la masculi cât şi la femele în muşchii Triceps brachii şi Rhomboideus. Analiza valorilor obţinute indică faptul că bovinele care au prezentat concentraţii ridicate în proteine totale şi albumină sangvină au înregistrat un procent mai redus în proteine musculare.

Cuvinte cheie: bovine, proteine totale sangvine, albumină, ţesut muscular, proteine musculare