Ana Enciu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE ANALYSIS OF CORRELATIONS BETWEEN THE MAIN TRAITS OF WOOL PRODUCTION ON MILK BREED - PALAS

Ana Enciu, Camelia Zoia Zamfir, Alina Nicolescu, A. Ida

Abstract
The aim of this paper was to analyze the coefficient of correlation and regression between main wool production traits for the sheep belonging to the Milk Breed Palas. The study was performed on a 10 years interval, the phenotypic correlation and the regression being determined for age groups and body weight classes for the following traits: raw wool production, the staple length, wool diameter and body weight at shearing. The obtained results are showing that similar to the known sheep breeds the efficiency of wool production is also higher for the sheep with moderate body weights (50-60 kg) but in the case of specialized sheep types the selection for body weight will be done based on the morph-productive parameters specific to the purpose of exploitation (milk production, meat production or high prolificacy). Regarding the correlation coefficients between the wool production and fiber diameter of Milk Breed Palas the greatest values were for the ewes at the fourth shearing season r=0,361±0,071 (***) and at the fifth shearing season in the case of correlation between wool production and staple length of fibers r=0,438±0,074(***).

Key words: wool production, wool diameter, staple length, body weight at shearing, correlation


ANALIZA COEFICIENŢILOR DE CORELAŢIE ÎNTRE PRINCIPALII PARAMETRI AI PRODUCŢIEI DE LÂNĂ LA OVINELE DIN RASA DE LAPTE PALAS

Ana Enciu, Camelia Zoia Zamfir, Alina Nicolescu, A. Ida

Rezumat
Cercetările efectuate în cadrul prezentei lucrări urmăresc stabilirea coeficienţilor de corelaţie şi regresie dintre principalii parametri ai producţiei de lână la ovinele aparţinând Rasei de Lapte Palas. Analiza s-a realizat pe o perioadă de 10 ani, utilizând datele înscrise în registrele zootehnice şi cele obţinute prin efectuarea analizelor de laborator pentru probele de lână recoltate randomizat, pe categorii, vârstă şi clasă de greutate corporală la tundere pentru următorii parametri: producţia de lână, lungimea relativă şi diametrul fibrelor. Rezultatele obţinute privind relaţia dintre producţia de lână şi greutatea corporală evidenţiază că şi în cazul ovinelor specializate eficienţa de producere a lânii o au oile cu greutăţi corporale moderate (50-60 kg), însă la aceste tipuri de oi selecţia se va face în funcţie de parametrii morfoproductivi specifici direcţiei de exploatare (producţia de carne, producţia de lapte sau prolificitate). Cele mai mari valori ale coeficienţilor de corelaţie între producţia de lână şi diametrul fibrelor s-au înregistrat la femelele aflate la al patrulea sezon de tundere r = 0,361±0,071 (***) şi la masculii la a doua tunsoare r = 0,257±0,176 (ns). În ceea ce priveşte corelaţia între producţia de lână şi lungimea relativă a fibrelor valoare superioară a acesteia s-a obţinut pentru femele la al cincilea sezon de tundere r=0,438±0,074(***).

Cuvinte cheie: producţie lână, diametrul fibrelor, lungime relativă, greutate corporală la tundere, corelaţie