Alina Nicolescu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESULTS REGARDING THE APPLICATION OF THE MECHANICAL MILKING AT THE LOCAL SHEEP BREEDS

Alina Nicolescu, N. Cutova, Camelia-Zoia Zamfir, Ana Enciu, A. Ida

Abstract
The purpose of work was to make and experiment a mechanical installation of milking which to be adequate to the sheep breeds from our country with aptitudes for the milk production, to elaborate a technology of mechanical milking and o establish the solutions for sanitary protection of the milk from gathering to processing. The important advantage of the mechanical milking application is to assure the food quality and safety of the sheep milk, a requirement of the European standards regarding the quality of food products for the protection of the consumers, assuring economical efficiency to the exploitations and opening opportunities for valuating the products at export.

Key words: milking, sheep, installation


REZULTATE PRIVIND APLICAREA MULSULUI MECANIC LA RASELE AUTOHTONE DE OVINE

Alina Nicolescu, N. Cutova, Camelia-Zoia Zamfir, Ana Enciu, A. Ida

Rezumat
Scopul lucrării a fost realizarea şi experimentarea unei instalaţii de muls mecanic adecvată raselor de oi din ţara noastră cu aptitudini pentru producţia de lapte, elaborare a tehnologiei de muls mecanic şi stabilirea soluţiior de protecţie sanitară a laptelui de la recoltare la procesare. Avantajul important al aplicării mulsului mecanic constă în asigurare a calităţii şi siguranţei alimentare a laptelui de oaie, cerinţă a standardelor europene privind calitatea produselor alimentare pentru protecţia consumatorilor asigurându-se o eficienţă economică exploataţiilor şi deschiderea unor oportunităţi pentru valorificarea produselor la export.

Cuvinte cheie: muls, ovine, instalaţie