Al. Usturoi

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


DETERMINATION OF SOME CORPORAL INDEXES AT GREAT ALEXANDER PARAKEETS

Al. Usturoi, I. Vacaru-Opriş, M.G. Usturoi

Abstract
Research of the current study aimed to establish, based on body dimensions, some corporal indexes considered to be representative for Great Alexander parakeets. Determinations were carried out on a total number of 60 individuals (separate on females, males and both sexes), raised in three aviary farms from Moldova and which were noted in a symbolic way with L1, L2 and L3. The main corporal indexes calculated were: pectoral muscles development index, skeleton index and compactness index. Pectoral muscles development index presented the highest values, of 82.54 ± 1.53 in L1 aviary, followed by L3 aviary, with 82.44 ± 1.12 and by L2 batch, with 80.11 ± 1.88. The average value of compactness index oscillated, in both genders, between 148.01 ± 2.83 in L2 batch and 148.17 ± 3.39 in L3 batch with intermediate value of 148.17 ± 3.39 in L1 batch. Skeleton index oscillated, for both genders, between 68.61 ± 1.79 in L1 batch and 69.41 ± 1.90 in L2 batch. The obtained results are from a large series of research and aimed to develop the knowledge area regarding this category of birds.

Key words: corporal indexes, determinations, parakeets, Great Alexander, corporal dimensions


DETERMINAREA UNOR INDICI CORPORALI LA PAPAGALII MARELE ALEXANDER

Al. Usturoi, I. Vacaru-Opriş, M.G. Usturoi

Rezumat
Cercetările au avut drept scop stabilirea, în baza dimensiunilor corporale, a unor indici corporali consideraţi reprezentativi pentru papagalii Marele Alexander. Determinările au fost efectuate pe un număr total de 60 exemplare (separat pentru femele, masculi şi ambele sexe), crescute în trei crescătorii din Moldova şi care au fost notate în mod simbolic L1, L2 şi L3. Principalii indici corporali calculaţi au fost: indicele dezvoltării muşchilor pectorali, indicele osaturii şi indicele compactităţii. Determinarea indicelui dezvoltării muşchilor pectorali pentru ambele sexe a evidenţiat că cele mai ridicate valori (82,54 ± 1,53) au fost determinate la exemplarele din crescătoria L1, urmate de cele din L3 (82,44 ± 1,12) şi de păsările din crescătoria L2 (80,11 ± 1,88). Indicele mediu al compactităţii s-a încadrat în limitele de 48,01 ± 2,83, cât a fost la lotul L2 şi 148,17 ± 3,39 la lotul L3; o valoare intermediară, de 148,17 ± 3,39, a fost determinată la lotul L1. Indicele osaturii calculat pentru păsările din ambele sexe a oscilat în intervalul 68,61 ± 1,79, valoare determinată la lotul L1 şi respectiv, 69,41 ± 1,90, cât a fost la lotul L2. Rezultatele obţinute de noi fac parte dintr-o serie mai amplă de cercetări şi au drept scop lărgirea ariei de cunoaştere cu privire la această categorie de păsări.

Cuvinte cheie: indici corporali, determinări, papagali, Marele Alexander, dimensiuni corporale