Aida Albu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


CALCIUM (Ca) AND PHOSPHORUS (P) CONCENTRATION IN DAIRY COW FEEDS

Aida Albu, I.M. Pop, Cristina Radu-Rusu

Abstract
Calcium and phosphorus are found in the highest proportion in the animal body. The elements have an important role in the development and maintenance of the organism. These two macroelements should be analyzed together when feed ration of dairy cows is formed, because the ratio Ca:P may affect their absorption and utilization in the body, while an insufficient intake limits the nutritional value ration. The purpose of this study was to determine calcium and phosphorus concentration of 39 samples of feeds used in feeding dairy cows (alfalfa, corn silage, alfalfa hay, middlings corn, sunflower meal, and wheat bran). The calcium concentration was assessed by atomic absorption spectrometry method, while phosphorus concentration was measured through spectrophotometric method. Average concentration of calcium, at dry mass, from analyzed samples ranged from 0.84 g/kg to 12.18 g/kg and average concentration of phosphorus ranged between 1.05 g/kg and 10.24 g/kg. The results can be used to design a dairy cow ration that meets the calcium and phosphorus requirements.

Key words: calcium, phosphorus, feed, dairy cows


CONCENTRAŢIA DE CALCIU (Ca) ŞI FOSFOR (P) ÎN NUTREŢURI FOLOSITE ÎN HRANA VACILOR DE LAPTE

Aida Albu, I.M. Pop, Cristina Radu-Rusu

Rezumat
În organismul animal, calciul şi fosforul se găsesc în proporţia cea mai mare, având un rol important în dezvoltarea şi întreţinerea acestuia. Aceste două macrominerale trebuie analizate împreună atunci când se întocmeşte raţia vacilor de lapte, deoarece raportul Ca:P poate afecta gradul lor de absorbţie şi de utilizare în organism iar un aport insuficient limitează valoarea nutritivă a raţiei. Scopul acestei lucrări a fost de a determina concentraţia de calciu şi de fosfor din 39 de probe de nutreţuri folosite în hrana vacilor de lapte (lucernă masă verde, siloz de porumb, fân de lucernă, uruială de porumb, şrot de floarea soarelui, tărâţe de grâu). Pentru determinarea concentraţiei de calciu s-a folosit metoda de spectrometrie de absorbţie atomică iar pentru determinarea concentraţiei de fosfor s-a folosit metoda spectrofotometrică. Valoarea medie a concentraţiei de calciu, raportată la masa uscată, din probele analizate a variat de la 0,84 g/kg la 12,18 g/kg iar cea a concentraţiei de fosfor de la 1,05 g/kg la 10,24 g/kg. Rezultatele obţinute se pot folosi în vederea alcătuirii unei raţii ce îndeplineşte cerinţele recomandate de calciu şi fosfor.

Cuvinte cheie: calciu, fosfor, nutreţuri, vaci de lapte