Agatha Popescu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY CONCERNING THE TRENDS IN PORK MARKET IN ROMANIA

Agatha Popescu

Abstract
The paper aimed to identify the trends in the Romanian pork market based on the statistical data concerning pig stock, number of farms, meat production, consumption and consumer price, pork foreign trade during the period 2003-2008. The number of pigs increased by 19.78 % from 5,145 thousand heads in 2003 to 6,163 thousand heads in the year 2008. The number of pig farms decreased by 36 % in the year 2007 existing 1,697,975 pig holdings. The pig average live-weight at slaughter diminished from 111 kg to 108 kg in the analyzed interval. Total pork production increased from 516 thousand tons in 2003 to 605 thousand tons in 2008. In 2008, pork consumption was 34 kg/capita, representing about 50 % of total meat consumption, 68 kg/year. Pork exports in carcass equivalent have stagnated at 0.4 thousand tons, while imports increased from 98.2 thousand tons in 2003 to 187.3 thousand tons in 2008, characterizing Romania as a net importer. The increased pork consumption by 10 % in average per year should determine producers to extend production and correlate demand and supply in the domestic market.

Key words: market, meat, pork, production, trade


STUDIU PRIVIND TENDINŢELE PE PIAŢA CĂRNII DE PORC ÎN ROMÂNIA

Agatha Popescu

Rezumat
Lucrarea a avut ca scop identificarea tendinţelor pe piaţa românească a cărnii de porc pe baza datelor statistice privind efectivele, numărul fermelor, producţia de carne, consumul şi preţul de consum, comerţul exterior cu carne de porc în perioada 2003-2008. Efectivele de porci au înregistrat o creştere de 19,78 % de la 5.145 mii capete în 2003 la 6.163 mii capete în 2008. Numărul fermelor de porci s-a diminuat cu 36 % în anul 2007 existând 1.697.575 ferme de porci. Greutatea medie la sacrificare s-a diminuat de la 111 kg viu la 108 kg în intervalul analizat, iar producţia totală de carne de porc a crescut de la 516 mii tone în 2003 la 605 mii tone în 2008. Consumul de carne de porc pe locuitor a atins 34 kg în 2008, reprezentând 50 % din consumul total de carne de 68 kg. Exporturile de carne de porc în echivalent carcasă au stagnat la 0,4 mii tone, în timp ce importurile au crescut de la 98,2 mii tone în 2003 la 187,3 mii tone în 2008, caracterizând România drept o ţară net importatoare. Creşterea consumului de carne de porc cu 10 % în medie pe an impune sporirea producţiei şi corelarea cererii cu oferta pe piaţa internă.

Cuvinte cheie: carne, comerţ, piaţă, producţie, porc