Adela Marcu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF FEED PROTEIN AND ENERGY LEVEL ON MEAT CHEMICAL COMPOSITION AT "HYBRO PN+" BROILER CHICKENS

Adela Marcu, I. Vacaru-Opriş, A. Marcu, D. Dronca, B. Kelciov

Abstract
In this paper was studied the influence of feed energy-protein level on meat chemical composition depending on: sex and anatomical region for chicken broiler belonging "Hybro Pn+" hybrid, slaughtered at 42 days old. The two groups (control group-Lc and experimental groups-Lexp) were given feed mixed with different level of energy and protein (Lc-standard hybrid, Lexp-higher by 10% compared to standard hybrid). After slaughter, from each group were sampled 10 carcasses (five females and five males), and from different portions of the carcass (breast, thighs and shanks), was determined the meat chemical composition (water, dry matter, protein, lipids and minerals) using STAS methods. For analysis of variance were used Mann Whitney test. For males the pectoral muscle had a greater amount of dry matter, compared with females, the situation is reversed when has referring to the muscles of the thighs and shanks. The lipids content in meat showed the biggest variation between muscles analyzed, with minimum values in the pectoral muscles (from 0.91% at males-Lexp up to 1.13% in females-Lc) and maximum values in the upper thigh muscles (from 6.98% in males-Lexp up to 7.94% in females-Lc). At the Lexp group, the feed with higher protein-energy level has lead to increases of the protein content and decreased lipids content of meat.

Key words: chemical composition, dry matter, lipids, minerals, proteins


INFLUENŢA NIVELULUI ENERGO-PROTEIC AL HRANEI ASUPRA COMPOZIŢIEI CHIMICE A CĂRNII LA BROILERUL DE GĂINĂ "HYBRO PN+"

Adela Marcu, I. Vacaru-Opriş, A. Marcu, D. Dronca, B. Kelciov

Rezumat
In această lucrare s-a studiat infuenţa nivelului energo-proteic al hranei asupra compoziţiei chimice a cărnii, în funcţie de sex şi regiune anatomică, la puii de găină aparţinând hibridului "Hybro Pn+" sacrificaţi la vârsta de 42 zile. Cele două loturi (lotul de control -Lc şi lotul experimental-Lexp1) au fost hrănite cu nutreţuri combinate care au avut nivel energetic şi proteic diferit (Lc-conform standului hibridului şi Lexp1-cu circa 10% mai mare). După sacrificare, de la fiecare lot, s-au prelevat probe din 10 carcase (cinci femele şi cinci masculi), din regiuni anatomice diferite (piept, pulpe superioare şi pulpe inferioare) şi s-a determinat compoziţia chimică (apă, substanţă uscată, proteine, grăsimi şi cenuşă) prin metodele Stas. Pentru analiza varianţei s-a folosit testul Mann Whitney. În cazul muşchilor pectorali, masculii au avut o cantitate mai mare de substanţă uscată, comparativ cu femelele, situaţia fiind inversă, când se face referire la muşchii pulpei superioare şi ai pulpei inferioare. Grăsimile din carne au prezentat cea mai mare variaţie între muşchii analizaţi, cu valori minime în muşchii pectorali (de la 0,91%, la masculii din Lexp1 până la 1,13%, la femelele din Lc) şi valori maxime în muşchii pulpei superioare (de la 6,98%, la masculii din Lexp1 până la 7,94%, la femelele din Lc). La lotul Lexp1, nivelul crescut de proteină şi energie din hrană, a determinat creşterea conţinutului de proteină şi scăderea conţinutului de lipide din carne.

Cuvinte cheie: compoziţie chimică, substanţă uscată, lipide, minerale, proteine