V. Ujică

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
RESEARCH FOR IMPROVING BEEF PRODUCTION USING THE COMMERCIAL CROSSBREEDING WITH SPECIALIZED BREEDS

V. Ujică, V. Maciuc, I. Nistor, C. Viziteu, C.E. Nistor, E.C. Popescu

Abstract
In the aim of knowing the influence of beef breeds, in crossbreeding with domestic breeds, Black and White Romanian and Romanian Spotted, for beef production improving we conducted two experiences, a crossbreeding with Blank Belgian Blue on one hand and Limousine and Charolaise on the other hand, the obtained half-breeds being capitalized for beef. The objectives followed by the experimental protocol were: insemination of domestic breeds with semen from beef breeds and follow of reproduction indices (insemination number, gestation days, calf sex and parturition kind, the percent of non-return at 56 days, percent of abortion etc.); observation of half-breeds calf growing process until 18 months by: body weight determination, growing indices of main corporal measurement, total gain and average daily gain for age stages, calf slaughter and follow the qualitative and quantitative beef indices, including chemical analyses and histological determination for beef. The results shown that commercial crossbreeding has beneficial effects, the most favourable ones were crossbreeding of BBB breed with Romanian Spotted cows and by using Limousine and Charolaise breeds.

Key words: beef production, commercial crossbreeding, reproduction indices


CERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA PRODUCŢIEI DE CARNE LA TAURINE PRIN FOLOSIREA ÎNCRUCIŞĂRILOR COMERCIALE CU RASE SPECIALIZATE

V. Ujică, V. Maciuc, I. Nistor, C. Viziteu, C.E. Nistor, E.C. Popescu

Rezumat
În scopul cunoasterii influentei raselor de carne specializate în încrucisarile cu rasele autohtone Baltata cu negru româneasca si Baltata româneasca asupra îmbunatatirii productiei de carne s-au organizat doua experiente de încrucisare cu rasa Blanc Belgian Blue pe de o parte cât si cu rasele Limousine si Charolaise, hibrizii obtinuti fiind valorificati în totalitate pentru carne.
Obiectivele urmarite prin protocolul experimental au fost: însamântarea vacilor din rasele autohtone cu material seminal de la rasele specializate de carne si urmarirea indicilor de reproductie (numarul de însamântari, durata gestatiei, sexul produsilor si modul cum a decurs fatarea, procentul de non-return la 56 zile, procentul de avorturi etc.); urmarirea procesului de crestere a viteilor hibirzi de la nastere la 18 luni prin: determinarea greutatii corporale si indicilor de crestere a principalelor dimensiuni corporale, sporul total si sporul mediu zilnic pe etape de vârsta; abatorizarea produsilor si urmarirea principalilor indici cantitativi si calitativi ai carnii, inclusiv analize chimice si determinari histologice ale carnii.
Rezultatele obtinute indica efectele benefice ale practicarii acestor încrucisari comerciale, cele mai favorabile fiind cele obtinute prin încrucisarea rasei BBB cu vaci BR, dar si prin folosirea raselor Charolaise si Limousine.

Cuvinte cheie: productiei de carne, încrucisarilor comerciale, indici de reproductie