V.D. Gabor

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
THE ORGANIZATION OF ARTIFICIAL INSEMINATION IN CATTLE IN MURES COUNTY, TO DOUBLE THE NUMBER OF SUCH PERFORMED BY OPERATORS

V.D. Gabor, M. Roman, Al.T. Bogdan

Abstract
Present study aimed to analyze the organization of artificial insemination in cattle in Mures county, the training of operators insemination, the knowledge gained by them and their contribution to the relaunch of cattle breeding in the central area of the country that Mures.
Also transmitting information to the cattle breeders about the importance of using frozen semen and its role in genetic improvement.
Realization of income to motivate most operators insemination.
As a working method was used in analyzing the evolution of cows for milk production holdings and herds contained artificial insemination network and official control of production, during the years 2000-2008.
Although the State has no control over any form of artificial insemination, however, the Mures county-BVN Semtest register a positive activity in the period 2009 - 10.2010.

Key words: artificial insemination, insemination Operator


MODUL DE ORGANIZARE A ÎNSĂMâNŢĂRILOR ARTIFICIALE LA TAURINE ÎN JUDEŢUL MUREŞ, ÎN VEDEREA DUBLĂRII NUMĂRULUI ACESTORA EFECTUATE PE OPERATORI

V.D. Gabor, M. Roman, Al.T. Bogdan

Rezumat
Prezentul studiu si-a propus sa analizeze organizarea insamantarilor artificiale la taurine in judetul Mures, nivelul de pregatire al operatorilor de insamantare artificiala, cunostintele acumulate de acestia si contributia acestora la relansarea cresterii taurinelor in zona centrala a tarii respectiv judetul Mures.
Totodata transmiterea informatiilor la crescatorii de taurine despre, importanta materialului seminal congelat folosit si rolul acestuia in ameliorarea genetica.
Realizarea de venituri care sa motiveze majoritatea operatorilor de insamantare artificiala.
Ca si metoda de lucru a fost folosita analiza evolutiei vacilor aflate in exploatatii pentru productia de lapte si ale efectivelor cuprinse în reteaua de însamântari artificiale si controlul oficial al productiei, în perioada anilor 2000 - 2008.
Desi statul nu mai detine nici o forma de control asupra insamantarii artificiale totusi la nivelul judetului Mures Semtest-BVN inregistreaza o activitate pozitiva in perioada 2009 - 10.2010.

Cuvinte cheie: însamântare artificiala, operator însamântare artificiala