V. Foksha

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
THE GENETICAL PARTICULARIES ANIMALS OF RED ESTONIAN BREED IN REPUBLIC OF MOLDOVA

V. Foksha, Alexandra Konstandoglo, Tatiana Alexandrova

Abstract
The article contain results of analyzer of the antigenic spectrum of the blood groups of the population of Red Estonian breed animals, in comparative sense for the 2 period of investigation - 1988 and 2009. For majority of antigens was observed the increase of the frequency of the occurrence. Saturation of the antigens factors was increase to 25.3%. When allelofond AEB-locus was determined, in the I-st period were discovered 71 alleles; in the II-d period - 78.14 - was identical. The degree of modification of genetical resemblance for 20-years period was 0.063 units. The level of homozygosity has the tendency for lowering from 5.9 to 3.7%. The population of Red Estonian breed animals became more homozygositic, while the number of effective alleles increased from 16.9 to 26.6.

Key words: antigen, alleles, blood groups, allelofond, red Estonian breed


PARTICULARITĂŢILE GENETICE A TAURINELOR DE RASĂ ROŞIE ESTONĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

V. Foksha, Alexandra Konstandoglo, Tatiana Alexandrova

Rezumat
Articolul contine rezultate privind analiza spectrului antigenic pentru grupe sanguine la o populatie de animale de rasa Rosie estoniana, fiind efectuata o comparatie între 2 perioade experimentale - 1988 si 2009. Pentru majoritatea antigenilor, s-a observat o crestere a frecventei aparitiei acestora. Saturatia factorilor antigenici a atins valoarea de 25,3%. Când a fost investigat alelofondul pentru locusul AEB-locus, în prima perioada au fost identificate 71 alele; în a doua perioada - 78.14 similaritati. Gradul de modificare a asemanarii genetice într-o perioada de 20 ani a fost de 0,063 unitati. Nivelul homozigotiei a prezentat o tendinta de reducere, de la 5.9 la 3.7%. Populatia de animale din rasa Rosie estoniana a devenit mai homozigota, în timp ce numarul de alele efective a crescut de la 16.9 la 26.6.

Cuvinte cheie: antigen, alele, grupe sanguine, alelofond, rasa Rosie estoniana