Şt. Lazăr

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
INDIRECT METHOD OF PRODUCTIVITY APPRECIATION OF THE BEE FAMILIES BASED ON QUANTIFICATION OF THEIR ACCUMULATION SYSTEM

Şt. Lazăr, V. Maciuc, O.C. Vornicu, C. Bodescu

Abstract
Appreciation of bee families' productivity based on honey yield is the most important criteria of selection. In the conditions in which determination of honey yield represent a laborious operation which involve various experiments, finding a simple method is very useful, knowing from practice that a family is more productive as much as the accumulation instinct is more intense.
In our research were involved 45 bee families from three beehives and from different areas situated at 30 km each to other, all of them placed in the pedo-climatic conditions of Moldavian Plateau. In each apiary were studied 15 equal families.
For each family was made a special frame cage, divided in two separated compartments but communicating at the bottom. Each compartment was separated through a wire mesh so that the 100 bees introduced in cage to have free access at honey syrup from the feeder placed at the upper part and also on the both sides of the comb with empty cells. Were realized three successive administrations of 100 ml honey syrup at intervals of 24 hours. With the help of adequate equipments we measure the syrup takeover time.
At the ending of acacia honey harvesting we determine through usual methods the yield of honey obtained from each studied family.
After data processing, by using correlation analyze and regression analyze, results the existence of some strong correlations between analyzed parameters, and we recommend this indirect method to appreciate the honey yield of a bee family.

Key words: bees, honey, cell, accumulation instinct


METODĂ INDIRECT DE APRECIERE A PRODUCTIVITĂŢII FAMILIILOR DE ALBINE PE BAZA CUANTIFICĂRII INSTINCTULUI DE ACUMULARE AL ACESTORA

Şt. Lazăr, V. Maciuc, O.C. Vornicu, C. Bodescu

Rezumat
Aprecierea productivitatii familiilor de albine pe baza productiei de miere se dovedeste cel mai important criteriu de selectie. În conditiile în care determinarea productiei de miere reprezinta o operatiune laborioasa care presupune numeroase determinari, gasirea unei metode mai simple se dovedeste foarte utila, stiindu-se din experienta practica ca o familie de albine se dovedeste mai productiva cu cât instinctul de acumulare se manifesta mai intens.
În cercetarile noastre au fost cuprinse 45 de familii de albine din trei stupine situate în arealuri diferite la distante de peste 30 Km una de alta, toate situate în conditiile pedoclimatice ale Podisului Moldovei. În fiecare stupina s-au luat în control câte 15 familii de aceeasi putere.
Pentru fiecare familie s-a confectionat o rama colivie speciala, separata în doua compartimente izolate între ele, dar comunicante între ele. Fiecare compartiment a fost izolat cu plasa de sârma în asa fel ca cele 100 de albine introduse în colivie sa aiba acces liber la siropul de miere din hranitorul de la partea superioara, cât si pe ambele fete ale fagurelui cu celule goale, situat sub hranitor. S-au facut trei administrari succesive a 100 ml sirop de miere, la intervale de 24 de ore. Cu ajutorul unei aparaturi adecvate s-a masurat timpul de preluare a siropului.
La terminarea culesului de la salcâm s-a determinat prin metode uzuale, productia de miere marfa obtinuta la fiecare familie luata sub observatie.
În urma prelucrarii datelor prin utilizarea analizei de corelatie si a analizei de regresie a reiesit existenta unor corelatii puternice între parametrii analizati, recomandându-se aceasta metoda indirecta de apreciere a randamentului în miere a familiei de albine.

Cuvinte cheie: albine, miere, celule, instinct de acumulare

©2007 USAMV Iaşi  ¦ Ultima actualizare: 04 Mai 2016