Silvia Erina

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
THE INFLUENCE OF ADMINISTRATION ORDER OF FORAGES ON THE RESTING BEHAVIOR IN ROMANIAN BLACK AND WHITE PRIMIPAROUS

Silvia Erina, L.T. Cziszter, S. Acatincăi, D. Gavojdian, I. Tripon, Simona Baul, G. Răducan

Abstract
The study was carried out on 9 Romanian Black and White cows in their first one hundred days of lactation. The aim of this study was to measure the influence of administration order of forages on the resting behavior of the cows in 24 hours that were divided into 3 day periods (intervals): 07:00-14:00 (I1), 14:00-21:00 (I2), 21:00-07:00 (I3). During the experiments, the following resting behavior aspects were detemined: number of periods standing, number of periods lying and the length of periods in the fibrous-succulents administration order of forages (O1) and succulents-fibrous order (O2). Data was computed by ANOVA/MANOVA. Results showed that the cows resting on average 597.56 minutes in the first administration order (O1) in 32.22 resting periods and 559.33 minutes in the succulents- fibrous order (O2). in 29.44 resting periods. Between O1 and O2 administration order of forages there were a very significant differences (p<0.001) for number of resting periods and distinct significant differences (p<0.01) for length of resting periods.

Key words: resting behavior, Romanian Black and White Cows


INFLUENŢA ORDINII DE ADMINISTRARE A FURAJELOR ASUPRA COMPORTAMENTULUI DE ODIHNĂ LA VACI PRIMIPARE DIN RASA BĂLŢATĂ CU NEGRU ROMÂNEASCĂ

Silvia Erina, L.T. Cziszter, S. Acatincăi, D. Gavojdian, I. Tripon, Simona Baul, G. Răducan

Rezumat
Studiul s-a efectuat pe un numar de 9 vaci din rasa Baltata cu negru româneasca aflate în prima suta de zile de lactatie. S-a urmarit influenta ordinii de administrare a furajelor asupra comportamentului de odihna a vacilor în 24 de ore divizate în 3 intervale orare: 07:00-14:00 (I1), 14:00-21:00 (I2), 21:00-07:00 (I3). În timpul experimentului, au fost determinate urmatoarele aspecte ale comportamentului de odihna: numarul de perioade de odihna în pozitia ortostatica, numarul perioadelor de odihna în pozitia de decubit si durata acestora în cazul administrarii furajelor în ordinea fibroase-suculente (O1) si în ordinea suculente-fibroase (O2). Datele au fost prelucrate prin metoda ANOVA/MANOVA. Rezultatele au aratat ca vacile au petrecut în prima ordine de administrare (O1), în medie 597,56 minute în prima ordine de administrare (O1) în 32,22 perioade de odihna si 559,33 minute în ordinea O2 în 29,44 perioade de odihna. Între cele doua ordini de administrarea a furajelor au fost diferente foarte semnificative (p<0,001) pentru numarul perioadelor de odihna si diferente distinct semnificative (p<0,01) pentru durata acestora.

Cuvinte cheie: comportament de odihna, Baltata cu negru româneasca